+38 (0562) 47 - 46 - 70 , Приймальна комісія: тел: +38 (0562) 47 - 34 - 49, + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

Навчально-методичне забезпечення технічна електрохімія (Е)

Напрям підготовки 6.051301 – Хімічна технологія,
«Технічна електрохімія»
А – Навчально-методичний комплекс дисціпліни (НМКД)
Б – Робоча програма дисціпліни
В – Методичні вказівки до практичних занять
Г – Методичні вказівки до лабораторних занять
Д – Методичні вказівки та тематика з курсового проектування
Е – Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів
Ж – Методичне забезпечення контролю знань студентів (ККР)
З – Методичні вказівки до семінарських занять
Умовні позначення:
«+» – вид методичного забезпечення передбачено навчальним планом;
«–» – вид методичного забезпечення не передбачено навчальним планом.
Назва дисциплін за навчальним
планом
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
Види методичного забезпеченн
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРА
1 НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ  ДИСЦИПЛІНИ
1.1 Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
1.1.1
Історія України
+
+
+
+
1.1.2
Українська мова (за професійним спрямуванням)
+
+
+
+
1.1.3
Філософія
+
+
+
+
1.1.4
Політологія
+
+
+
+
1.1.5
Історія української культури
+
+
+
+
1.1.6
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
+
+
+
+
1.1.7
Фізична культура (поза кредитами)
+
+
+
+
1.2 Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
1.2.1
Вища математика
+
+
+
+
1.2.2
Обчислювальна математика та програмування
+
+
+
+
1.2.3
Фізика
+
+
+
+
+
1.2.4
Загальна та неорганічна хімія
+
+
+
+
+
1.2.5
Органічна хімія
+
+
+
+
+
1.2.6
Екологія
+
+
+
+
1.3 Дисципліни професійної та практичної підготовки
1.3.1
Інженерна графіка
+
+
+
+
1.3.2
Процеси та апарати хімічних виробництв
+
+
+
+
+
1.3.3
Загальна хімічна технологія
+
+
+
+
1.3.4
Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології
 
+
+
+
+
+
1.3.5
Контроль та керування хіміко-технологічними процесами
+
+
+
+
+
1.3.6
Економіка, організація та управління хімічних підприємств
+
+
+
+
+
1.3.7
Аналітична хімія
+
+
+
+
1.3.8
Інструментальні методи хімічного аналізу
+
+
+
+
1.3.9
Фізична хімія
+
+
+
+
+
1.3.10
Поверхневі явища та дисперсні системи (Колоїдна хімія)
+
+
+
+
1.3.11
Основи проектування хімічних виробництв
 
+
+
+
+
1.3.12
Безпека життєдіяльності
+
+
+
+
+
1.3.13
Основи охорони праці
+
+
+
+
1.3.14
Виробнича практика
+
1.3.15
Підготовка кваліфікаційної бакалаврської роботи та державна атестація (ДА)
+
2 ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
2.1 Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
2.1.1 Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
2.1.1.1
Економічна теорія
+
+
+
+
+
2.1.2 Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
2.1.3 Дисципліни професійної та практичної підготовки
2.1.3.1
Матеріалознавство
+
+
+
+
2.1.3.2
Прикладна механіка
+
+
+
+
+
+
2.1.3.3
Електротехніка та основи електроніки
+
+
+
+
2.1.3.4
Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів
+
+
+
+
2.2 Дисципліни вільного вибору студента
2.2.1 Гуманітарні та соціально-економічнідисципліни
2.2.1.1
Правознавство
+
+
+
+
2.2.2 Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
2.2.3 Дисципліни професійної та практичної підготовки
2.2.3.1
Вступ до спеціальності
+
+
+
+
2.2.3.2
Конструкційні матеріали хімічного обладнання
+
+
+
+
2.2.3.3
Теоретична електрохімія
+
+
+
+
+
2.2.3.4
Корозія та захист металів
+
+
+
+
2.2.3.5
Технічна електрохімія
+
+
+
+
+
2.2.3.6
Устаткування природоохоронних технологій
+
+
+
+
2.2.3.7
Основи наукових досліджень
+
+
+
+
2.2.3.8
Електрохімічна екологія
 
+
+
+
+
2.2.3.9
Технологічні дослідження
 
+
+
+
+
+