+38 (0562) 47 - 46 - 70 , Приймальна комісія: тел: +38 (0562) 47 - 34 - 49, + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

Навчально-методичне забезпечення хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини (ДП)

Обов’язковий перелік навчально-методичного забезпечення дисциплін з напряму підготовки 6.051301 – «Хімічна технологія» та зі спеціальності 7,8.05130110 – «Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини»

 

А – Навчально-методичний комплекс дисціпліни (НМКД)

Б – Робоча програма дисціпліни

В – Методичні вказівки до практичних занять

Г – Інструкції до лабораторних занять

Д – Методичні вказівки та тематика з курсового проектування

Е – Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

Ж – Методичне забезпечення контролю знань студентів (ККР)

З – Методичні вказівки до семінарських занять

 

Умовні позначення: «+» – вид методичного забезпечення передбачено навчальним планом; «-» – вид методичного забезпечення не передбачено навчальним планом.

 

 

Назва дисциплін за навчальним

планом

А Б В Г Д Е Ж З
Види методичного забезпеченн
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Підготовка бакалавра
1 НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ  ДИСЦИПЛІНИ
1.1 Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
1.1.1 Історія України + + + +
1.1.2 Українська мова (за професійним спрямуванням) + + + +
1.1.3 Філософія + + + +
1.1.4 Політологія + + + +
1.1.5 Історія української культури + + + +
1.1.6 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) + + + +
1.1.7 Фізична культура (поза кредитами) + + + +
1.2. Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
1.2.1 Вища математика + + + +
1.2.2 Обчислювальна математика та програмування + + + +
1.2.3 Фізика + + + + +
1.2.4 Загальна та неорганічна хімія + + + + +
1.2.5 Органічна хімія + + + + +
1.2.6 Екологія + + + +
1.3.Дисципліни професійної та практичної підготовки
1.3.1 Дисципіни професійної підготовки
1.3.1.1 Інженерна графіка + + + +
1.3.1.2 Процеси та апарати хімічних виробництв + + + + +
1.3.1.3 Загальна хімічна технологія + + + +
1.3.1.4 Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології + + + + +
1.3.1.5 Контроль та керування хіміко-технологічними процесами + + + + +
1.3.1.6 Економіка, організація та управління хімічних підприємств + + + + +
1.3.1.7 Аналітична хімія + + + +
1.3.1.8 Інструментальні методи хімічного аналізу + + + +
1.3.1.9 Фізична хімія + + + + +
1.3.1.10 Поверхневі явища та дисперсні системи (Колоїдна хімія) + + + +
1.3.1.11 Основи проектування хімічних виробництв + + + +
1.3.1.12 Безпека життєдіяльності + + + + +
1.3.1.13 Основи охорони праці + + + +
1.3.2 Дисципіни практичної підготовки
1.3.2.1 Виробнича практика

 

+
1.3.2.2 Підготовка кваліфікаційної бакалаврської роботи та державна атестація (ДА) +
2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
2.1.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
2.1.1.1 Економічна теорія + + + + +
2.1.2. Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
2.1.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки
2.1.3.1 Матеріалознавство + + + +
2.1.3.2 Прикладна механіка + + + + + +
2.1.3.3 Електротехніка та основи електроніки + + + +
2.1.3.4 Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів + + + +
2.2. Дисципліни вільного вибору студента
2.2.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
2.2.1.1 Правознавство + + + +
2.2.2. Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
2.2.2.1 Хімія і фізика полімерів + + + +
2.2.2.2 Хімія деревини + + + +
2.2.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки
2.2.3.1 Деревинознавство та лісове товарознавство + + + +
2.2.3.2 Технологія і застосування полімерів у виробництві деревних плит + + + + +
2.2.3.3 Технологія деревних композиційних матеріалів + + + +
2.2.3.4 Технологія деревних плит і пластиків + + + + +
2.2.3.5 Устаткування підприємств з виробництва деревних плит  і пластиків + + + +
2.2.3.6 Технологія опорядження деревних плит  і пластиків + + + + +