+38 (0562) 47 - 46 - 70 , Приймальна комісія: тел: +38 (0562) 47 - 34 - 49, + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

Навчально-методичне забезпечення хімічні технології неорганічних речовин (Н)

Обов’язовий перелік навчально-методичного забезпечення дисциплін за спеціальністю 161 – Хімічні технології та інженерія (за спеціалізацією «Хімічні технології неорганічних речовин») на кафедрі технології неорганічних речовин та екології

 

А – Навчально-методичний комплекс дисциплін (НМКД)

Б – Робоча програма дисципліни

В – Методичні вказівки до практичних занять

Г – Методичні вказівки до лабораторних занять

Д – Методичні вказівки та тематика з курсового проектування

Е – Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

Ж – Методичне забезпечення контролю знань студентів (ККР)

З – Методичні вказівки до семінарських занять.

 

Умовні позначення: «+» – вид методичного забезпечення передбачено навчальним планом; «-» – вид методичного забезпечення не передбачено навчальним планом.

Назва дисциплін за навчальним

планом

А Б В Г Д Е Ж З
Види методичного забезпечення
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРА
1.  НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ  ДИСЦИПЛІНИ
1.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
1.1.1 Історія України (блок 1,3,4,6,9,11 ) + + + +
1.1.2 Українська мова (за професійним спрямуванням)   (блок 1,3,4,6,9,11 ) + + + +
1.1.3 Філософія  (блок 1,3,4,6,9,11 ) + + + +
1.1.4 Політологія (блок 1,3,4,6,9,11 ) + + + +
1.1.5 Історія української культури  (блок 1,3,4,6,9,11 ) + + + +
1.1.6 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) + + + +
1.1.7 Фізична культура (поза кредитами) +
1.2. Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
1.2.1 Вища математика + + + +
1.2.2 Обчислювальна математика та програмування   (блок 1,3,4,6,9,11 ) + + + +
1.2.3 Фізика + + + + +
1.2.4 Загальна та неорганічна хімія + + + + +
1.2.5 Органічна хімія + + + + +
1.2.6 Екологія + + + +
1.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки
1.3.1 Інженерна графіка + + + +
1.3.2 Процеси та апарати хімічних виробництв (блок 1-3,6,9, 11,12 ) + + + +
1.3.3 Загальна хімічна технологія + + + +
1.3.4 Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології (блок 1, 2, 3, 4, 5,  6, 8, 9, 10, 11, 12, 13) + + + +
1.3.5 Контроль та керування хіміко-технологічними процесами + + + + +
1.3.6 Економіка, організація та управління хімічних підприємств + + + + +
1.3.7 Аналітична хімія + + + +
1.3.8 Інструментальні методи хімічного аналізу + + + +
1.3.9 Фізична хімія + + + + +
1.3.10 Поверхневі явища та дисперсні системи (Колоїдна хімія) + + + +
1.3.11 Основи проектування хімічних виробництв (блок 1, 9) + + + +
1.3.12 Безпека життєдіяльності (блок 1, 3, 4, 6, 9, 11 ) + + + + +
1.3.13 Основи охорони праці  (блок 1, 3, 4, 6, 9, 11 ) + + + +
1.3.14 Виробнича практика + +
1.3.15 Підготовка кваліфікаційної бакалаврської роботи та державна атестація (ДА) +
2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
2.1.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
2.1.1.1 Економічна теорія  (блок 1,3,4,6,9,11 ) + + + +
2.1.1.2 Правознавство  (блок 1,3,4,6,9,11 ) + + + +
2.1.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки
2.1.3.1 Матеріалознавство  (блок 1,3,4,6,9,11 ) + + + +
2.1.3.2 Прикладна механіка + + + + + +
2.1.3.3 Електротехніка та основи електроніки    (блок 1, 3, 4, 6, 9, 11 ) + + + +
2.1.3.4 Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів + + + +
2.2.1. Вибірковий блок 1. Дисципліни, спрямовані на хімічні технології неорганічних (випускова кафедра – технології неорганічних речовин та екології)
Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
2.2.1.1 Кристалографія та мінералогія + + + +
Дисципліни професійної та практичної підготовки
2.2.1.2 Методи дослідження фізико-хімічних властивостей неорганічних речовин + + + + +
2.2.1.3 Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології (додаткові розділи до 1.3.4) + + + + +
2.2.1.4 Вступ у технологію неорганічних речовин + + +
2.2.1.5 Теоретичні основи технології неорганічних речовин + + + +
2.2.1.6 Маловідходні виробництва в неорганічній технології та екологія галузі + + + +
2.2.1.7 Каталіз. Технологія каталізаторів та адсорбентів + + + +
2.2.1.8 Теоретичні основи хімії та технологія води + + + +
2.2.1.9. Устаткування галузі + + + + +
2.2.1.10 Хімічна технологія промислових газів + + +
2.2.1.11 Хімічна технологія зв`язаного азоту та азотної кислоти + + + +
2.2.1.12 Хімічна технологія кальцинованої та каустичної соди + + + +
2.2.1.13 Хімічна технологія виробництва сірчаної кислоти + + + +
2.2.1.14 Хімічна технологія виробництва мінеральних добрив + + + +
2.2.1.15. Один з вибіркових модулів:
Модуль 1
2.2.1.15.1 Основи наукових досліджень + + +
2.2.1.15.2 Метрологія, стандартизація та сертифікація матеріалів та виробів + + +
Модуль 2
2.2.1.15.3 Технологія тонкого неорганічного синтезу + + +
2.2.1.15.4 Технологія плазмохімічних процесів + + +