+38 (0562) 47 - 46 - 70 , Приймальна комісія: тел: +38 (0562) 47 - 34 - 49, + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

Навчально-методичне забезпечення 8.05170102 Технології жирів і жирозамінників

Обовязковий перелік навчально-методичного забезпечення дисциплін з напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» та зі спеціальності 8.05170102 «Технології жирів і жирозамінників»

 

А – Навчально-методичний комплекс дисціпліни (НМКД)

Б – Робоча програма дисціпліни

В – Методичні вказівки до практичних занять

Г – Інструкції до лабораторних занять

Д – Методичні вказівки та тематика з курсового проектування

Е – Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

Ж – Методичне забезпечення контролю знань студентів (ККР)

З – Методичні вказівки до семінарських занять

Умовні позначення:

«+» – вид методичного забезпечення передбачено навчальним планом;

«-» – вид методичного забезпечення не передбачено навчальним планом

№ за навч.

план.

Назва дисциплін за навчальним

планом

А Б В Г Д Е Ж З
Види методичного забезпечення
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Підготовка магістра
1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
1.1. Цикл професійно-орієнтованої, гуманітарної і соціально-економічної підготовки
1.1.1 Менеджмент у виробництві + + + +
1.1.2 Фізичне виховання (поза кредитами) +
1.1.3 Іноземна мова + + + +
1.2. Цикл природничо-наукової, професійної та практичної підготовки
1.2.1 Охорона праці в галузі + + + +
1.2.2 Цивільний захист + + + + +
1.2.3 Автоматичні системи управління технологічними процесами у харчових виробництвах + + + +
1.2.4 Проектування підприємств з добування і переробки рослинних жирів + + +
1.2.5 Наукові дослідження за темою магістерської роботи + + + +
1.2.6 Науково-дослідна практика + + +
1.2.7 Асистентська практика +
1.2.8 Магістерська атестаційна робота +
2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Дисципліни за вибором ВНЗ
2.1.1. Цикл професійно-орієнтованої гуманітарної і соціально-економічної підготовки
2.1.1.1 Психологія та методика викладання у Вищій школі + + + +
2.1.1.2 Інтелектуальна власність + + + +
2.1.2. Цикл природничо-наукової, професійної та практичної підготовки
2.1.2.1 Методологія та організація наукових досліджень за темою магістерської роботи + + + +
2.1.2.2 Інноваційні технології жирів + + + +
2.2. Дисципліни вільного вибору студента
2.2.1. Дисципліни природничо-наукової, професійної та практичної підготовки
2.2.1.1 Технологія натуральних ефірних олій і синтетичних запашних сполук + + + +
2.2.1.2 Технологія харчових поверхнево-активних речовин + + + +
2.2.1.3 Технологія жирів функціонального призначення + + + +