+38 (0562) 47 - 46 - 70 , Приймальна комісія: тел: +38 (0562) 47 - 34 - 49, + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

Навчально-методичне забезпечення 8.05050315 Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів

Галузь знань: 13 Механічна інженерія
Спеціальність  133 Галузеве машинобудування ( 8.05050315 )
А – Навчально-методичний комплекс дисціпліни (НМКД)
Б – Робоча програма дисціпліни
В – Методичні вказівки до практичних занять
Г – Методичні вказівки до лабораторних занять
Д – Методичні вказівки та тематика з курсового проектування
Е – Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів
Ж – Методичне забезпечення контролю знань студентів (ККР)
З – Методичні вказівки до семінарських занять
Умовні позначення:
«+» – вид методичного забезпечення передбачено навчальним планом;
«-» – вид методичного забезпечення не передбачено навчальним планом.
Назва дисциплін за навчальним планом
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
Види методичного забезпеченн
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Підготовка магістра
1 ОБОВЯЗКОВА ЧАСТИНА
1.1 Цикл загальної підготовки
1.1.1
Основи менеджменту виробництва
+
+
+
1.1.2
Фізична культура (позакредитна)
1.1.3
Інтелектуальна власність
+
+
+
1.1.4
Цивільний захист
+
+
+
+
1.1.5
Охорона праці в галузі
+
+
+
1.1.6
Психологія та методика викладання фахових дисциплін у вищій школі
+
+
+
1.1.7
Іноземна мова за професійним спрямуванням
+
+
+
1.1.8
Методологія та організація наукових досліджень
+
+
+
+
1.2 Цикл професійної підготовки
1.2.1
Автоматизація та системи керування технологічними процесами
+
+
+
+
1.2.2
Підготовка кваліфікаційної магістерської роботи та Державна атестація
+
+
+
2 ВИБІРКОВА ЧАСТИНА
2.1 Цикл професійної підготовки
2.1.1 Блок 1
2.1.1.1
Антикорозійний захист обладнання
+
+
+
+
+
2.1.1.2
Техніка випробування матеріалів та покрить
+
+
+
+
2.1.1.3
Спеціальні захисні покриття в промисловості
+
+
+
+
2.1.1.4
Спеціальні харчові технології та обладнання
+
+
+
+
2.1.1.5
Електрохімічні методи захисту металів від корозії
+
+
+
+
Один з модулів
Модуль 1
2.1.1.6
  • Науково-дослідна практика
+
+
2.1.1.7
  • Асистентська практика
+
+
Модуль 2
2.1.1.8
  • Науково-дослідна практика

+
+
2.1.1.9
  • Переддипломна виробнича практика
+
+
2.1.2 Блок 2
2.1.2.1
Методологічні основи проектування обладнання хімічних виробництв
+
+
+
+
+
2.1.2.2
Моделювання функціонування технологічного обладнання
+
+
+
+
+
2.1.2.3
Технічний нагляд
+
+
+
+
2.1.2.4
Інженерно-технологічний бізнес
+
+
+
+
2.1.2.5
Проектування хімічних підприємств
+
+
+
+
+
Один з модулів
Модуль 1
2.1.2.6
  • Науково-дослідна практика
+
+
2.1.2.7
  • Асистентська практика
+
+
Модуль 2
2.1.2.8
  • Науково-дослідна практика
+
+
2.1.2.9
  • Переддипломна виробнича практика
+
+