+38 (0562) 47 - 46 - 70 , Приймальна комісія: тел: +38 (0562) 47 - 34 - 49, + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

Навчально-методичне забезпечення 8.05050313 Обладнання переробних і харчових виробництв

Спеціальність 8.05050313 «Обладання переробних і харчових виробництв»
А – Навчально-методичний комплекс дисципліни (НМКД)
Б – Робоча програма дисципліни
В – Методичні вказівки до практичних занять
Г – Методичні вказівки до лабораторних занять
Д – Методичні вказівки та тематика з курсового проектування
Е – Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів
Ж – Методичне забезпечення контролю знань студентів (ККР)
З – Методичні вказівки до семінарських занять
Умовні позначення: «+» – вид методичного забезпечення передбачено навчальним планом; «-» – вид методичного забезпечення не передбачено навчальним планом.
Назва дисциплін за навчальним планом
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
Види методичного забезпечення
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Підготовка магістра
1.  НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ  ДИСЦИПЛІНИ
1.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
1.1.1
Фізична культура (позакредитна) *
+
1.1.2
Іноземна мова за професійним спрямуванням
+
+
+
+
1.1.3
Психологія та методика викладання фахових дисциплін у вищій школі
+
+
+
+
1.1.4
Інтелектуальна власність
+
+
+
+
1.1.5
Цивільний захист
+
+
+
+
+
1.1.6
Охорона праці в галузі
+
+
+
+
  1.2. Дисципліни професійної та практичної підготовки
1.2.1
Автоматизація та системи керування технологічними процесами
+
+
+
+
+
1.2.2
Дослідницька практика
+
1.2.3
Асистентська практика
+
1.2.4
Підготовка кваліфікаційної магістерської роботи та державна атестація
+
2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
2.1.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
2.1.1.1
Методологія випробувань матеріалів та покрить
+
+
+
+
2.1.2. Дисципліни професійної та практичної підготовки
2.1.2.1
Спеціальні харчові технології та обладнання
+
+
+
+
+
2.1.2.2
Антикорозійний захист обладнання
+
+
+
+
+
+
2.1.2.3
Техніка випробування матеріалів та покрить
+
+
+
+
+
2.2. Дисципліни вільного вибору студента
2.2.1. Дисципліни професійної та практичної підготовки
2.2.1.1
Спеціальні захисні покриття в промисловості
+
+
+
+
2.2.1.2
Новітні матеріали
+
+
+
+