+38 (0562) 47 - 46 - 70 , Приймальна комісія: тел: +38 (0562) 47 - 34 - 49, + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

Навчально-методичне забезпечення 8.05010203 Спеціалізовані комп’ютерні системи

Напрям підготовки 12 «Інформаційні технології», спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»

Спеціалізація – Спеціалізовані комп’ютерні системи

А – Навчально-методичний комплекс дисціпліни (НМКД)

Б – Робоча програма дисціпліни

В – Методичні вказівки до практичних занять

Г – Методичні вказівки до лабораторних занять

Д – Методичні вказівки та тематика з курсового проектування

Е – Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

Ж – Методичне забезпечення контролю знань студентів (ККР)

З – Методичні вказівки до семінарських занять

Умовні позначення:

«+» – вид методичного забезпечення передбачено навчальним планом;

«-» – вид методичного забезпечення не передбачено навчальним планом.

 

Назва дисциплін за навчальним

планом

А Б В Г Д Е Ж З
Види методичного забезпеченн
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Підготовка магістра
1. ОБОВ’ЯЗКОВА ЧАСТИНА
Цикл загальної підготовки
1.1.1 Інтелектуальна власність + + + + +
1.1.2 Психологія та методика викладання фахових дисциплін  у  вищій школі + + + + +
1.1.3 Іноземна мова за професійним спрямуванням + + + + + +
1.1.4 Охорона праці у галузі + + + + + +
1.1.5 Цивільний захист + + + + + +
1.1.6 Методологія та організація наукових досліджень + + + + +
1.2. Цикл професійної підготовки
1.2.1 Оптимальне проектування комп’ютерних систем + + + + +
1.2.2 Дослідження і проектування вбудованих комп’ютерних систем + + + +
1.2.3 Робототехніка + + + +
1.2.4 Підготовка кваліфікаційної магістерської роботи та державна атестація +
2. ВИБІРКОВА ЧАСТИНА
2.2. Цикл професійної підготовки
2.2.1 Дослідження комп’ютерних систем штучного інтелекту + + + +
2.2.2 Тестування, надійність, контроль, діагностування комп’ютерних систем + + + +
2.2.3 Цифрова обробка сигналів та зображень + + + + +
2.2.4 Програмування на мові Java + + + +
2.2.5 Один з модулів:
 Модуль 1
Науково-дослідна практика + +
Асистентська практика + +
Модуль 2
Науково-дослідна практика +
Переддипломна виробнича практика