+38 (0562) 47 - 46 - 70 , Приймальна комісія: тел: +38 (0562) 47 - 34 - 49 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

Навчально-методичне забезпечення 8.03050201 Економічна кібернетика

Напрям підготовки 6.030502 – Економічна кібернетика,
спеціальність 8.03050201 – «Економічна кібернетика»
А – Навчально-методичний комплекс дисціпліни (НМКД)
Б – Робоча програма дисціпліни
В – Методичні вказівки до практичних занять
Г – Методичні вказівки до лабораторних занять
Д – Методичні вказівки та тематика з курсового проектування
Е – Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів
Ж – Методичне забезпечення контролю знань студентів (ККР)
З – Методичні вказівки до семінарських занять
Умовні позначення:
«+» – вид методичного забезпечення передбачено навчальним планом;
«–» – вид методичного забезпечення не передбачено навчальним планом.
Назва дисциплін за навчальним планом
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
Види методичного забезпеченн
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Підготовка магістра
1 Нормативні навчальні дисципліни
1.1 Дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки
1.1.1
Глобальна економіка
+
+
+
+
1.1.2
Соціальна відповідальність
+
+
+
1.1.3
Інноваційний розвиток підприємства
+
+
+
+
1.1.4
Охорона праці в галузі
+
+
+
+
1.1.5
Цивільний захист
+
+
+
+
1.1.6
Інтелектуальна власність
+
+
+
1.2 Дисципліни професійної підготовки
1.2.1
Математичні методи і моделі ринкової економіки
+
+
+
+
1.2.2
Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці
+
+
+
+
1.2.3
Корпоративні інформаційні системи
+
+
+
+
1.2.4
Інформаційний менеджмент
+
+
+
+
1.2.5
Підготовка магістерської дипломної роботи. Державна атестація.
+
2 Вибіркові навчальні дисципліни
2.1 Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
2.1.1 Дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки
2.1.1.1
Психологія та методика викладання фахових дисциплін у вищій школі
+
+
+
2.1.1.2
Іноземна мова за професійним спрямуванням
+
+
+
2.1.2 Дисципліни професійної підготовки
2.1.2.1
Управління ризиком
+
+
+
+
2.1.2.2
Теорія інтелектуальних систем прийняття рішень
+
+
+
+
+
2.1.2.3
Виробнича і переддипломна практика
+
2.2 Дисципліни вільного вибору студента
2.2.1 Дисципліни професійної підготовки
Пакет № 3 “Ризик-менеджмент”
2.2.1.1
Аналіз, моделювання та управління інвестиційними проектами
+
+
+
2.2.1.2
Ризик-менеджмент у фінансовій сфері
+
+
+