+38 (0562) 47 - 46 - 70 , Приймальна комісія: тел: +38 (0562) 47 - 34 - 49, + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

Інформаційне забезпечення хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів (ХТП)

Довідка про інформаційне забезпечення дисциплін
dovidka_inf_zab_6.051301_htp

 

1 2 3
Підготовка бакалавра
1НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
1.1 Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
1.1.1 Історія України
1.1.2 Українська мова (за професійним спрямуванням)
1.1.3 Філософія
1.1.4 Політологія
1.1.5 Історія української культури
1.1.6 Іноземна мова
1.1.7 Фізична культура
1.2. Дисципліни природничо-наукової підготовки
1.2.1 Вища математика
1.2.2 Обчислювальна математика та програмування
1.2.3 Фізика
1.2.4 Загальна та неорганічна хімія
1.2.5 Органічна хімія
1.2.6 Екологія
1.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки
1.3.1 Інженерна графіка
1.3.2 Процеси та апарати хімічних виробництв
1.3.3. Загальна хімічна технологія
1.3.4 Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології
1.3.5 Контроль та керування хіміко-технологічними процесами
1.3.6 Економіка, організація та управління хімічних підприємств
1.3.7 Аналітична хімія
1.3.8 Інструментальні методи хімічного аналізу
1.3.9 Фізична хімія
1.3.10 Поверхневі явища та дисперсні стстеми (Колоїдна хімія)
1.3.11 Основи проектування хімічних виробництв  
1.3.12 Безпека життєдіяльності
1.3.13 Основи охорони праці
1.3.14 Виробнича практика  
1.3.15 Підготовка кваліфікаційної бакалаврської роботи та державна атестація (ДА)
2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
2.1.1 Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
2.1.1.1 Економічна теорія
2.1.2. Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
2.1.3 Дисципліни професійної та практичної підготовки
2.1.3.1 Матеріалознавство
2.1.3.2 Прикладна механіка
2.1.3.3 Електротехніка та основи електроніки
2.1.3.4 Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів
2.2 Дисципліни вільного вибору студента
2.2.1 Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
2.2.1.1 Правознавство
2.2.2. Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
2.2.3 Дисципліни професійної та практичної підготовки
2.2.3.1 Фізика та хімія ГК
2.2.3.2 Теоретичні основи технології переробки ГК
2.2.3.3 Технологія первинної переробки нафти та газу
2.2.3.4 Технологія переробки нафти
2.2.3.5 Хіммотологія
2.2.3.6 Технологія переробки ТГК та виробництво альтернативних палив
2.2.3.7 Устаткування виробництв переробки ГК