+38 (0562) 47 - 46 - 70 , Приймальна комісія: тел: +38 (0562) 47 - 34 - 49, + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

Інформаційне забезпечення хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів (ХДК)

Довідка про інформаційне забезпечення дисциплін

з напряму підготовки 6.051301 Хімічна технологія

зі спеціальності  8.05130111 – Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобiв

(161 Хімічні технології та інженерія)

Назва дисциплін за навчальним

планом

Інформаційне забезпечення
1 2 3
ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРА
НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ  ДИСЦИПЛІНИ
1.1 Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
1.1.1 Історія України
1.1.2 Українська мова (за професійним спрямуванням)
1.1.3 Філософія
1.1.4 Полiтология
1.1.5  Істория української культури
1.1.6 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
1.1.7 Фізична культура (поза кредитами)
1.2. Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
1.2.1 Вища математика
1.2.2 Обчислювальна математика та програмування
1.2.3 Фізика
1.2.4 Загальна та неорганічна хімія
1.2.5 Органічна хімія
1.2.6 Екологія
1.3.Дисципліни професійної та практичної підготовки
1.3.1 Інженерна графіка
1.3.2 Процеси та апарати хімічних виробництв
1.3.3 Загальна хімічна технологія
1.3.4 Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології
1.3.5 Контроль та керування хіміко-технологічними процесами
1.3.6 Економіка, організація та управління хімічних підприємств
1.3.7 Аналітична хімія
1.3.8 Інструментальні методи аналізу
1.3.9 Фізична хімія
1.3.10 Поверхневі явища та дисперсні системи (Колоїдна хімія)
1.3.11 Основи проектування хімічних виробництв
1.3.12 Безпека життєдіяльності
1.3.13 Основи охорони праці
1.3.14 Виробнича практика
1.3.15 Підготовка кваліфікаційної бакалаврської роботи та державна атестація (ДА)
2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

 

2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
2.1.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
2.1.1.1 Економічна теорія
2.1.2. Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
2.1.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки
2.1.3.1 Матеріалознавство
2.1.3.2 Прикладна механіка
2.1.3.3 Електротехніка та основи електроніки
2.1.3.4 Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів
2.2. Дисципліни вільного вибору студента
2.2.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
2.2.1.1 Правознавство
2.2.2. Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
2.2.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки
2.2.3.1 Органічна хімія природних сполук
2.2.3.2 Теоретичні основи технології харчових добавок та косметичних засобів
2.2.3.3 Хімічні та фiзико-хiмiчнi методи аналізу харчових добавок та косметичних засобів
2.2.3.4 Обладнання для виробництв харчових добавок та косметичних засобів
2.2.3.5 Хімія та технологія харчових добавок
2.2.3.6 Хімія та технологія косметичних  засобів
2.2.3.7 Бiологiчно-активнi добавки
2.2.3.8 Токсикологічна хімія
2.2.3.9 Хімія поверхнево-активних речовин в харчовій та косметичній продукції
2.2.3.10 Сенсорний аналiз
2.2.3.12 Один з вибіркових модулів:  
Модуль 1  
Основи наукових досліджень
Модуль 2  
Технологія водопідготовки для виробництва харчових добавок та косметичних засобiв