+38 (0562) 47 - 46 - 70 , Приймальна комісія: тел: +38 (0562) 47 - 34 - 49, + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

Інформаційне забезпечення 8.05130106 Природоохоронні хімічні технології

Інформаційне забезпечення дисциплін
зі спеціальності 8.05130106 – «Природоохоронні хімічні технології»
Перелік фахових періодичних видань
Назва дисциплін за навчальним планом
Інформаційне забезпечення
ПІДГОТОВКА МАГІСТРА
1. ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ  ДИСЦИПЛІНИ
1.1 Цикл загальної підготовки
1.1.1
Менеджмент у виробництві (блок 1,2,3,4,6,8,9,10,11)
Менеджмент у виробництві (блок 5,7,12,13)
1.1.2
Інтелектуальна власність
1.1.3
Психологія та методика викладання фахових дисциплін  у  вищій школі
1.1.4.
Іноземна мова за професійним спрямуванням
1.1.5.
Цивільний захист
1.1.6.
Охорона праці в галузі
1.1.7.
Фізична культурая (поза кредитами)
1.2 Цикл професійної підготовки
1.2.1
Автоматизовані системи керування технологічними процесами в галузі (блок 1,3,4,6,9,11)
Автоматизовані системи керування технологічними процесами галузі (блок 2,5,7,8,10,12,13)
1.2.2 Науково-дослідна практика
1.2.3
Підготовка кваліфікаційної магістерської роботи та Державна атестація (ДА)
+
2.6.  Вибірковий блок 6.  Дисципліни, спрямовані на природоохоронні хімічні технології
(випускова кафедра – електрохімічних та природоохоронних технологій)
Цикл загальної підготовки
2.6.1 Методологія та організація наукових досліджень
Цикл професійної підготовки
2.6.2
Водопідготовка
2.6.3
Комп’ютерні технології в науковій та інженерній діяльності
2.6.4
Мембранні технології
2.6.5
Обладнання і проектування в природоохоронних технологіях
2.6.6
Утилізація побутових та промислових відходів
2.6.7
Один з  видів практичної підготовки:
2.6.7.1
Асистентська практика
+
2.6.7.2
Переддипломна виробнича практика
+
2.6.8 Підготовка кваліфікаційної магістерської роботи (додаткові кредити до 1.2.3)