+38 (0562) 47 - 46 - 70 , Приймальна комісія: тел: +38 (0562) 47 - 34 - 49, + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

Інформаційне забезпечення 8.05130104 Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів

Довідка про інформаційне забезпечення дисциплін
dovidka_inf_zab_8.05130104

Підготовка магістра
1 Обовязкові навчальні дисципліни
1.1 Цикл  загальної  підготовки
1.1.1 Менеджмент у виробництві (блок 1,2,3,4,6,8,9,10,11)
Менеджмент у виробництві (блок 5,7,12,13)
1.1.2 Інтелектуальна власність
1.1.3 Психологія та методика викладання фахових дисциплін у вищій школі
1.1.4 Іноземна мова (за професійним спрямуванням )
1.1.5 Цивільний захист
1.1.6 Охорона праці в галузі
1.1.7 Фізичне виховання (поза кредитами)
1.2 Цикл професійної підготовки
1.2.1 Автоматизовані системи керування технологічними процесами в галузі (блок 1,3,4,6,9,11)
Автоматизовані системи керування технологічними процесами галузі (блок 2,5,7,8,10,12,13)
1.2.2. Науково-дослідна практика
1.2.3 Підготовка кваліфікаційної магістерської роботи та Державна атестація
2.4. Вибірковий блок 4.  Дисципліни, спрямовані на хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів

(випускові кафедри – хімічної технології кераміки та скла, хімічної технології в’яжучих  матеріалів )

Цикл загальної підготовки
2.4.1 Методологія та організація наукових досліджень
Цикл професійної підготовки

 

2.4.2 Обладнання та основи проектування виробництв тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
2.4.3 Одна з дисциплін, спрямованих на спе-ціалізацію «Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів»
2.4.3.1 Виробництво виробів з фарфору, фаянсу та інших тонкокерамічних мас
2.4.3.2 Виробництво захисних та інших фукціональних покриттів на металах та кераміці
2.4.3.3 Виробництво гідравлічних в’яжучих матеріалів та виробів з їх використанням
2.4.3.4 Виробництво повітряних  в’яжучих матеріалів та виробів з їх використанням
2.4.4 Хімічні технології спеціальних видів тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
2.4.5 Компютерні розрахунки в хімії і технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
2.4.6 Фізико-хімічні основи технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
2.4.7
Один з  видів практичної підготовки:
2.4.7.1 Асистентська практика
2.4.7.2 Переддипломна виробнича практика
2.4.8 Підготовка кваліфікаційної магістерської роботи (додаткові кредити до 1.2.3)