+38 (0562) 47 - 46 - 70 , Приймальна комісія: тел: +38 (0562) 47 - 34 - 49, + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

Інформаційне забезпечення 8.05010101 Інформаційні управляючі системи та технології (за галузями)

Напрям підготовки 8.05010101 – Інформаційні управляючі системи та технології (за галузями)
спеціальність 8.05010101 – «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
Назва дисциплін за навчальним планом
Інформаційне забезпечення
ПІДГОТОВКА МАГІСТРА
1. ОБОВ’ЯЗКОВА ЧАСТИНА
1.1. Цикл загальної підготовки
1.1.1.
Психологія та методика викладання фахових дисциплін у вищій школі
1.1.2.
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
1.1.3.
Інтелектуальна власність
1.1.4.
Цивільний захист
1.1.5.
Фізичнa культура (поза кредитами)
1.1.6.
Методологія та організація наукових досліджень
1.1.7.
Оптимальне моделювання складних систем
1.2 Цикл професійної підготовки
1.2.1.
Експертні системи
1.2.2.
Управління і підтримка рішень у складних системах
1.2.3.
Сучасна теорія управління
1.2.4
Охорона праці в галузі
1.2.5
Науково-дослідна практика
1.2.6.
Асистентська практика
1.2.7
Підготовка магістерської роботи та Державна атестація
2. ВИБІРКОВА ЧАСТИНА
2.1. Цикл загальної підготовки
2.1.1.
Методи еволюційного моделювання
2.1.2.
Теорія ігор
2.2. Цикл професійної підготовки
2.2.1.
GRID-технології
2.2.2.
Інтелектуальна обробка даних в інформаційному середовищі
2.2.3.
Інформаційні технології в інфраструктурі ринку
Вибірковий модуль
 2.2.4.
Математичне моделювання хіміко-технологічних процесів
 2.2.5
Теорія нечітких множин