+38 (0562) 47 - 46 - 70 , Приймальна комісія: тел: +38 (0562) 47 - 34 - 49, + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

Інформаційне забезпечення 6.051701 Харчові технології та інженерія

Напрям підготовки  6.051701 «Харчові технології та інженерія»  

(спеціальність 181 – Харчові технології)

 

 

№ за навч.

план.

Назва дисциплін за навчальним

планом

Інформаційне забезпечення
1 2 3
ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРА
1. НОРМАТИВНА ЧАСТИНА
1.1 Цикл гуманітарної та соціально-економічні підготовки
1.1.1 Історія України
1.1.2 Українська мова (за професійним спрямуванням)
1.1.3 Історія української культури
1.1.4 Філософія
1.1.5 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
1.1.6 Політологія
1.1.7 Фізична культура (поза кредитами)
1.2 Цикл природничо-наукової (фундаментальної) підготовки
1.2.1 Вища математика
1.2.2 Фізика
1.2.3 Загальна та неорганічна хімія
1.2.4 Органічна хімія
1.2.5 Аналітична хімія
1.2.6 Фізична та колоїдна хімія
1.2.7 Біохімія +
1.2.8 Інформатика та інформаційні технології
1.2.9. Технічна мікробіологія
1.3 Цикл професійної та практичної підготовки
1.3.1 Інженерна і комп’ютерна графіка
1.3.2 Теплотехніка
1.3.3 Електротехніка і основи електроніки
1.3.4 Загальні технології харчових виробництв
1.3.5 Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю +
1.3.6 Процеси та апарати харчових виробництв
1.3.7 Автоматизація виробничих процесів
1.3.8 Науково-дослідна робота студентів
1.3.9 Технологія оздоровчих харчових продуктів
1.3.10 Харчова хімія
1.3.11 Безпека життєдіяльності
1.3.12 Основи охорони праці
1.3.13 Технології полісахаридів та їх застосування у харчовій промисловості
1.3.14 Дипломне проектування +
1.3.15 Технологічна практика +
1.3.16 Переддипломна практика +
2. ВИБІРКОВІ ЧАСТИНА
Дисципліни за вибором ВНЗ
2.1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
2.1.1 Екологія
2.2 Цикл математичної, природничо-наукової підготовки
2.2.1 Основи фізіології та гігієни харчування
2.2.2 Матеріалознавство
2.3. Цикл професійної та практичної підготовки
2.3.1 Прикладна механіка
2.3.2 Технологія переробки рослинних жирів
2.3.3 Технологія добування рослинних жирів
2.3.4 Технологічне обладнання галузі
2.3.5 Основи промислового виробництва
Дисципліни за вибором студентів
2.4 Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
2.4.1 Правознавство
2.4.2 Економічна теорія
2.5 Цикл математичної, природничо-наукової підготовки
2.5.1 Інформаційні технології в інженерних розрахунках галузі +
2.5.2 Застосування ЕОМ в технології
2.2.3 Цикл професійної та практичної підготовки
2.6.1 Хімія ліпідів та їх похідних
2.6.2 Теоретичні основи технології харчових виробництв
2.6.3 Технологічні розрахунки, облік і звітність галузі
2.6.4 Контроль якості та безпеки продукції галузі
2.6.5 Технологія мила та миючих засобів
2.6.6 Технологія виробництва тваринних жирів
2.6.7 Товарознавство та пакування харчових продуктів галузі
2.6.8 Економіка підприємства галузі +