+38 (0562) 47 - 46 - 70 , Приймальна комісія: тел: +38 (0562) 47 - 34 - 49, + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

Інформаційне забезпечення 8.05130113 Хімічні технології альтернативних енергоресурсів

Довідка про інформаційне забезпечення дисциплін
dovidka_inf_zab_8.05130113

Дисципліни Інформаційне забезпечення
Підготовка магістра
1 Нормативні навчальні дисципліни
1.1 Цикл загальної підготовки
1.1.1 Менеджмент  у виробництві
1.1.2 Фізична культура
1.1.3 Інтелектуальна власність
1.1.4 Психологія та методика викладання фахових дисциплін у вищій школі
1.1.5 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
1.1.6 Цивільний захист
1.1.7 Охорона праці в галузі
1.1.8 Методологія та організація наукових досліджень
1.2 Цикл професійної підготовки
1.2.1 Автоматизовані системи керування технологічними процесами в галузі
1.2.2 Теоретичні основи технологічних процесів одержання альтернативних енергоресурсів
1.2.3 Сучасні технології модифікації, оптимізації складу й експлуатаційних властивостей альтернативних палив
1.2.4 Проектування виробництв одержання  альтернативних енергоресурсів з використанням комп’ютерних технологій
1.2.5 Підготовка кваліфікаційної магістерської роботи та Державна атестація (ДА)
2 Цикл вибіркових дисциплін
2.2 Цикл професійної підготовки
2.2.1 Хіммотологія альтернативних палив
2.2.2 Відновлювальні джерела енергії і структура їх споживання
2.2.3 Учбова науково-дослідна робота студента
2.2.4 Один з модулів  
  Модуль 1  
  Науково-дослідна практика
  Асистентська практика
  Модуль 2  
  Науково-дослідна практика
  Переддипломна виробнича практика