ГРАФІК
навчального процесу студентів заочної форми навчання ДВНЗ УДХТУ
у 2017-2018 навчальному році.