Склад спеціалізованої вченої ради Д 08.078.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) хімічних наук за спеціальностями:

  • 02.00.03. «Органічна хімія»;
  • 02.00.06. «Хімія високомолекулярних сполук»

затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 21.12.2015 № 1328, строк повноважень ради три роки.

CКЛАД РАДИ

Голова ради:
1. Просяник Олександр Васильович, д.х.н., професор, спеціальність 02.00.03.

Заступник голови:
2. Ебіч Юрій Рахмієлевич, д.х.н., професор, спеціальність 02.00.06.

Вчений секретар:
3. Янова Кароліна Валентинівна, к.х.н., доцент, спеціальність 02.00.06.

Члени ради:
4. Александрова Катерина Вячеславівна, д.х.н., професор, спеціальність 02.00.03;
5. Бурмістр Михайло Васильович, д.х.н., професор, спеціальність 02.00.06;
6. Бурмістров Костянтин Сергійович, д.х.н., професор, спеціальність 02.00.03;
7. Євдокименко Наталія Михайлівна, д.т.н., професор, спеціальність 02.00.06;
8. Журавель Ірина Олександрівна, д.х.н., професор, спеціальність 02.00.03;
9. Каратєєв Арнольд Михайлович, д.х.н., професор, спеціальність 02.00.06;
10. Кузьменко Микола Якович, д.х.н., професор, спеціальність 02.00.03;
11. Марков Віктор Іванович, д.х.н., професор, спеціальність 02.00.03;
12. Оковитий Сергій Іванович, д.х.н., професор, спеціальність 02.00.03;
13. Самарик Володимир Ярославович, д.х.н., с.н.с., спеціальність 02.00.06;
14. Сухий Костянтин Михайлович, д.т.н., доцент, спеціальність 02.00.06;
15. Файнлейб Олександр Маркович, д.х.н., професор, спеціальність 02.00.06;
16. Харченко Олександр Васильович, д.х.н., професор, спеціальність 02.00.03;
17. Черваков Олег Вікторович, д.т.н., професор, спеціальність 02.00.06;
18. Штамбург Василь Георгійович, д.х.н., професор, спеціальність 02.00.03.


ОБ'ЯВА ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ

06 квітня 2017 р. о 13:00 в аудиторії 220 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.078.03 відбудеться захист дисертаційної роботи Заровної Ірини Сергіївни «Сульфоланвмісні аміноспирти та сульфонаміди. Синтез та властивості», яка представлена на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія.

Науковий керівник: Пальчиков Віталій Олександрович, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник, завідувач науково-дослідної лабораторії теоретичних та прикладних проблем хімії кафедри органічної хімії, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України.

Офіційні опоненти:

  • Бурмістров Костянтин Сергійович, доктор хімічних наук, професор, провідний інженер кафедри технології органічних речовин та фармацевтичних препаратів, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» МОН України.
  • Петко Кирило Ігорович, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу хімії фтороорганічних сполук, Інститут органічної хімії НАН України.

Робота виконана на кафедрі органічної хімії хімічного факультету, Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара МОН України.

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

06 квітня 2017 р. о 15:00 в аудиторії 220 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.078.03 відбудеться захист дисертаційної роботи Коломєйцева Дмитра Олеговича «Гетероциклізації на основі тієно[2,3-d]піримідинів», яка представлена на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія.

Науковий керівник: Марков Віктор Іванович, доктор хімічних наук, професор, професор кафедри технології органічних речовин та фармацевтичних препаратів, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет».

Офіційні опоненти:

  • Александрова Катерина Вячеславівна, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри біологічної хімії, Запорізький  державний медичний університет МОЗ України.
  • Циганков Олександр Валерійович, доктор хімічних наук, доцент, завідувач кафедри органічної хімії, біохімії та мікробіології, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» МОН України.

Робота виконана на кафедрі технології органічних речовин та фармацевтичних препаратів, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» МОН України, м. Дніпро.

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента
ЗАХИЩЕНІ ДИСЕРТАЦІЙНІ РОБОТИ

2016 рік

Дисертаційна робота Бабака Миколи Леонідовича на тему: «Синтез хіральних добавок для рідкокристалічних композицій на основі діангідрогекситолової та лупанової молекулярних платформ».

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

Дисертаційна робота Лєдєньової Оксани Петрівни на тему: «Синтез, структура та реакційна здатність N-ацил- і N-[арилсульфоніліміно(метил, феніл)метил]-1,4-бензохінонмоноімінів».

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

Дисертаційна робота Куцик-Савченко Наталії Вікторівни на тему: «Електронна будова та бар’єри інверсії імінів».

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

Дисертаційна робота Задорожнього Павла Вікторовича на тему: «Синтез, перетворення та гетероциклізації похідних N-(ізотіоціанатоалкіл)карбоксамідів».

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента