Склад спеціалізованої вченої ради Д 08.078.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями:

 • 05.17.01 «Технологія неорганічних речовин»;
 • 05.17.06 «Технологія полімерних і композиційних матеріалів»;
 • 05.17.08 «Процеси та обладнання хімічної технології»;
 • 05.17.11 «Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів»

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2017 № 1714, строк повноваження ради три роки.

CКЛАД РАДИ

Голова ради:

Голеус Віктор Іванович, д.т.н., професор, спеціальність 05.17.11.

Заступник голови:

Півоваров Олександр Андрійович, д.т.н., професор, спеціальність 05.17.01.

Вчений секретар:

Макарченко Наталія Петрівна, к.т.н., доцент, спеціальність 05.17.01.

Члени ради:

 • Близнюк Ольга Миколаївна, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет «ХПІ», спеціальність 05.17.01;
 • Вєдь Валерій Євгенович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний технічний університет «ХПІ», спеціальність 05.17.08;
 • Верещак Віктор Григорович, д.т.н., професор, в.о. завідувача кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.01;
 • Гевод Віктор Сергійович, д.х.н., доцент кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.01;
 • Євчик Віктор Сидорович, д.т.н., старший науковий співробітник, провідний співробітник, ДП Український науково-дослідний конструкторсько-технологічний інститут, спеціальність 05.17.06;
 • Єрмаков Петро Петрович, д.т.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.08;
 • Задорський Вільям Михайлович, д.т.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.08;
 • Зайчук Олександр Вікторович, д.т.н., доцент, декан, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.11;
 • Кравченко Олександр Васильович, д.т.н., старший науковий співробітник, проректор, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.01;
 • Кузяєв Іван Михайлович, д.т.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.08;
 • Науменко Олександр Петрович, д.т.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.06;
 • Нікольський Валерій Євгенович, д.т.н., доцент, професор кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.08;
 • Овчаров Валерій Іванович, д.т.н., професор, декан, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.06;
 • Пітак Ярослав Миколайович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет «ХПІ», спеціальність 05.17.11;
 • Савенков Анатолій Сергійович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет «ХПІ», спеціальність 05.17.01;
 • Свєткіна Олена Юріївна, д.т.н., доцент, завідувач кафедри, ДВНЗ «Національний гірничий університет», спеціальність 05.17.08;
 • Спорягін Едуард Олексійович, д.т.н., професор, професор кафедри, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 05.17.06;
 • Сухий Костянтин Михайлович, д.т.н., доцент, професор кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.06;
 • Сніжко Любов Олександрівна, д.х.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.11;
 • Федоренко Олена Юріївна, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет «ХПІ», спеціальність 05.17.11;
 • Черваков Олег Вікторович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.06;
 • Шпирько Микола Васильович, д.т.н., доцент, професор кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.11.

ОБ'ЯВА ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ

21 вересня 2017 р. о 1200 в аудиторії 220 відбудеться захист дисертаційної роботи Сорочкіної Катерини Олександрівни  на тему «Одержання сорбентів на основі цирконію(IV) та алюмінію(ІІІ) оксигідроксидів золь-гель методом»  яка представлена на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.01 – технологія неорганічних речовин.

Науковий керівник:

Смотраєв Роман Васильович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технології неорганічних речовин та екології  (Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет»).

Офіційні опоненти:

1. Близнюк Ольга Миколаївна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри фізичної хімії (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»).

2. Ожередова Марина Анатоліївна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри хімічної інженерії та екології (Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля).

 

         З дисертацією та авторефератом можна ознайомитись у бібліотеці ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» або за наведеним нижче веб-посиланням.

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

 

22 вересня 2017 р. о 1200 в аудиторії 220 відбудеться захист дисертаційної роботи Коваленка Ігоря Леонідовича  на тему «Фізико-хімічні основи і технологія нітратних енергоконденсованих систем» яка представлена на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.17.01 – технологія неорганічних речовин.

Науковий консультант:

Штеменко Олександр Васильович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри неорганічної хімії (Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет»).

Офіційні опоненти:

1. Савенков Анатолій Сергійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри хімічної технології неорганічних речовин, каталізу та екології (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

2. Знак Зеновій Орестович, доктор технічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри хімії і технології неорганічних речовин (Національний університет «Львівська політехніка»).

3. Созонтов Віктор Гнатович, доктор технічних наук, професор кафедри машинознавства та обладнання промислових підприємств (Східноукраїнський національний університет  ім. Володимира Даля).

 

         З дисертацією та авторефератом можна ознайомитись у бібліотеці ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» або за наведеним нижче веб-посиланням.

Автореферат Дисертація    
Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента  

ЗАХИЩЕНІ ДИСЕРТАЦІЙНІ РОБОТИ

Дисертаційна робота Масалітіної Наталії Юріївни на тему: «ТЕХНОЛОГІЯ НІТРОГЕН(І) ОКСИДУ ОКИСНЕННЯМ АМОНІАКУ»

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

Дисертаційна робота  Гуржій Ольги Борисівни  на тему: «Безсвинцеві силікатні емалі художнього та ювелірного призначення»

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

Дисертаційна робота  Калініченко Олега Олександровича на тему: «Оксидно-керамічні покриття різного функціонального призначення на легких сплавах»

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

Дисертаційна робота Самборської Марії Ігорівни на тему: «Одержання безхлоридного калійного добрива сульфатною конверсією калійно-магнієвих руд»

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

Дисертаційна робота Манідіної Євгенії Анатоліївни на тему: «Pнешкодження сульфур (IV) оксиду промислових газових викидів за допомогою розчинів сполук феруму(II,III)» 
Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

Дисертаційна робота Гелеша Андрія Богдановича на тему: «Наукові засади та технології комплексної утилізації газоподібних і рідких відходів та енергії у виробництві титану(IV) оксиду»

Автореферат Дисертація    
Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента  

Дисертаційна робота Салєя Андрія Аркадійовича на тему: «Склоемалеві та склокристалічні електроізоляційні покриття для виробів з кольорових металів».

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

Дисертаційна робота Хохлова Максима Андрійовича на тему: «Антикорозійні та декоративні склоемалі для сталевих виробів зі зниженою температурою випалу».

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

Дисертаційна робота Гнатишин Надії Михайлівни на тему: "Енерго-, ресурсоощадний технологічний процес знешкодження рідких відходів виробництва натрію гіпохлориту".

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента