Трансфер технології – передача технології, що оформляється шляхом укладення між фізичними та/або юридичними особами двостороннього або багатостороннього договору, яким установлюються, змінюються або припиняються майнові права та обов'язки щодо технології та/або її складових.

Закон України про трансфер технологій (Закон України „Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій”, режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/143-16), прийнятий 2 жовтня 2012 р., надав організаціям-розробникам права власності на розробки, виконані за рахунок бюджету (стаття 11). Так само організація-розробник зможе залишити у себе кошти, отримані від трансферу технологій, й спрямувати їх на інноваційну діяльність (стаття 23). «Модернізується» також система експертизи технологій, які закуповуються бюджетним коштом – впровадження таких технологій оцінюватиметься, насамперед, з огляду на економічну доцільність та корисність для держави. Визначається, що під час розроблення науково-технічних прогнозів розвитку технологій та їх складових, під час їх створення, визначення доцільності набуття та/або передачі прав на них, під час підготовки до виробництва продукції з їх застосуванням необхідно проводити патентно-кон'юнктурні дослідження (стаття 18).

Відповідно до статей 7 та 16 Закону України „Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій” прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 3 липня 2013 р. № 472 „Про затвердження Порядку реєстрації технологій та їх складових, що створені чи придбані за бюджетні кошти або створені чи придбані підприємствами державної форми власності” (далі Порядок).

З метою належного та своєчасного виконання пункту 5 цього Порядку та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 09.11.2015 № 1156, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 грудня 2015 року за № 1501/27946 „Про затвердження форми Реєстраційної картки технології та її складових та інструкції з її оформлення”; листа Міністерства освіти і науки України від 25.12.2015 № 1/9-622 „Щодо реєстрації технологій”; на виконання статей 7 та 16 Закону України „Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій” в ДВНЗ УДХТУ видано наказ від 25.02.2016 № 65, яким необхідно керуватись для здійснення державної реєстрації технологій та їх складових.

Керівник науково-дослідної роботи, при виконанні якої було створено або придбано технологію, або власник технології, зазначеної в абзаці четвертому пункту 1 (далі заявник) Порядку реєстрації технологій та їх складових, що створені чи придбані ДВНЗ УДХТУ (додаток 1 до наказу від 25.02.2016 № 65), подає до ВНТІ такі документи:

  • заповнену реєстраційну картку технології (РКТ) (додаток 2 до наказу від 25.02.2016 № 65) за затвердженою МОН України формою на електронному носії (див. „Вимоги щодо оформлення Реєстраційної картки технології (РКТ) та її складових, що створені або придбані ДВНЗ УДХТУ”, додаток 3 до наказу від 25.02.2016 № 65). За допомогою програмного забезпечення РКТ роздруковується у ВНТІ на паперових носіях інформації;
  • довідку про наявність повного комплекту документів щодо технології згідно з ДСТУ 3974-2000.

Комплект документів щодо технології (згідно з ДСТУ 3974-2000), який надається в додатку до звіту про НДР та в додатку до РКТ, повинен містити документацію, яка призначена для створення технологічного процесу: відомості технологічних документів, маршрутні та операційні карти, технічні умови, технологічні інструкції, карти ескізів виготовлення виробу, технологічний регламент та іншу технологічну й конструкторську документацію, яка необхідна для виконання монтажу, технологічного оснащення і налагодження технологічного процесу.

Відповідальність за достовірність відомостей, що зазначені у поданих документах, несе заявник.

Наказ ДВНЗ УДХТУ від 25.02.2016 № 65 „Щодо реєстрації технологій”.

Додаток 1 до наказу ДВНЗ УДХТУ від 25.02.2016 № 65 – „Порядок реєстрації технологій та їх складових, що створені чи придбані ДВНЗ УДХТУ”.

Додаток 2 до наказу ДВНЗ УДХТУ від 25.02.2016 № 65 – „Реєстраційна картка технології та її складових”.

Додаток 3 до наказу ДВНЗ УДХТУ від 25.02.2016 № 65 – „Вимоги щодо оформлення Реєстраційної картки технології (РКТ) та її складових, що створені або придбані ДВНЗ УДХТУ”.

Додаток 4 до наказу ДВНЗ УДХТУ від 25.02.2016 № 65 – „Роз’яснення щодо визначення термінів, які стосуються технології”.

Додаток 5 до наказу ДВНЗ УДХТУ від 25.02.2016 № 65 – „Стаття 1107 Цивільного кодексу України, відповідно до якої надається інформація при заповненні поля 9159 Реєстраційної картки технології щодо договору, згідно з яким заявник отримав технологію”.

 


Перелік технологій, що створені ДВНЗ УДХТУ.