Відповідно п. 38 Постанови Кабінету Міністрів України № 261 від 23.03.2016 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», згідно рішення Вченої Ради від 26.05.2016 протокол № 4, та з метою підготовки  докторів наук у ДВНЗ УДХТУ відкрито докторантуру за спеціальностями:

02 ХІМІЧНІ НАУКИ

  • 02.00.03 – Органічна хімія
  • 02.00.05 – Електрохімія
  • 02.00.06 – Хімія високомолекулярних сполук

05 ТЕХНІЧНІ НАУКИ

  • 05.17.01 – Технологія неорганічних речовин
  • 05.17.06 – Технологія полімерних і композиційних матеріалів
  • 05.17.11 – Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів