Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 051 Економіка

Спеціалізація: Економічна кібернетика

Випускова кафедра: Теоретичної та прикладної економіки

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра, освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та ступенем магістра