КАФЕДРА УКРАЇНОЗНАВСТВА

адреса: к. 425, головний корпус, просп. Гагаріна, 8, м. Дніпро, 49005

тел.: +38 (0562) 47-05-83

e-mail: ukr_studies@udhtu.edu.ua


Кафедра українознавства – загальноосвітня, надає майбутнім фахівцям-хімікам знання з українознавчих дисциплін, займається національно-патріотичним вихованням студентської молоді.

Штат кафедри складає шість осіб: три доценти, два викладачі, технік.

На кафедрі викладаються дисципліни:

  • Історія України
  • Українська мова за професійним спрямуванням
  • Українська мова як іноземна

Викладачі кафедри приймають активну участь у науково-дослідній роботі, громадському житті університету, займаються краєзнавчими дослідженнями, координують заходи з національно-патріотичного виховання.

Колектив кафедри українознавства.
(зліва направо: викл. Смаглій І.В., технік Єпик О.Г., доц. Борисов В.Л.,доц. Кулакевич Л.М.

викл. Колісник Г.М., доц. Ковальова Н.А.)


Нагорода кафедри за перемогу в університетському конкурсі