КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ ЕКОНОМІКИ

адреса: к. 422, 327, головний корпус, просп. Гагаріна, 8, м. Дніпро, 49005

тел.: +38 (0562) 47-05-83

e-mail: theor_econom@udhtu.edu.ua


Кафедра готує фахівців за ступенем бакалавра, освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та ступенем магістра за наступними галузями знань:

Галузь знань:05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 051 Економіка

Спеціалізація: Економічна кібернетика

Освітня програма:

Студенти, які навчаються за спеціалізацією «Економічна кібернетика» отримують систему знань з базової економічної підготовки та використання математичних методів та моделей аналізу, прогнозування економічного розвитку підприємств, ринків, країн та регіонів.

Базова освіта магістрів з економічної кібернетики забезпечується економічною, математичною та інформаційно-аналітичною підготовкою, найбільш близькою до стандартів сучасної освіти в розвинутих країнах Заходу.

Фахівець з економічної кібернетики може працювати:

 • системним аналітиком та ризик-менеджером;
 • керівником фінансово-економічного відділу;
 • спеціалістом планово-аналітичного підрозділу;
 • керівником підрозділу в системі управління зовнішньоекономічною діяльністю установи;
 • ризик-менеджером у банківських, страхових та інвестиційних установах, підприємствах;
 • ІТ-менеджером відділу інформатизації та комп’ютеризації фірми;
 • економістом планових, облікових, фінансових підрозділів установ та організацій;
 • розробником та інженером з провадження комп'ютерних програм, систем та технологій;
 • науковим співробітником науково-дослідних установ та центрів економічних та політичних досліджень;
 • викладачем вищих та спеціалізованих навчальних закладів;
 • інженером-програмістом на підприємствах, організаціях, установах, науково-дослідницьких центрах, в органах влади і управління і т. ін.

Професорсько-викладацький склад кафедри складається з 16 осіб, серед яких є 2 доктори економічних наук, 1 професор, 6 доцентів, 1 старший викладач, 6 викладачів, 1 інженер.