КАФЕДРА ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

адреса: к. 713, механiчний корпус, Набережна Перемоги, 40, м. Днiпро, 49094

тел.: +38 (0562) 47-12-25

e-mail: bgd@udhtu.edu.ua


Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності – загальноосвітня, надає майбутнім фахівцям знання з дисциплін:

  • безпека життєдіяльності;
  • основи охорони праці;
  • охорона праці в галузі;
  • цивільний захист.

 

На кафедрі охорони праці та БЖД 10 штатних викладачів, з них 4 доценти, 1 старший викладач, 5 асистентів. Навчально-допоміжний персонал складається з завідувача лабораторією та інженера.

Співробітники кафедри постійно проходять підвищення кваліфікації в спеціалізованих організаціях і на підприємствах.

Викладачі кафедри приймають активну участь в науково-дослідній роботі, співпрацюють з Навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Дніпропетровської області (підстава: Договір ДВНЗ УДХТУ та НМЦ ЦЗ та БЖД про співпрацю №08-35 від 26.11.2015р.)

                                     .