КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

адреса: к. 452, головний корпус, просп. Гагаріна, 8, м. Дніпро, 49005

тел.: +38 (0562) 47-04-24

e-mail: philosophy@udhtu.edu.ua 

ШТАТНИЙ СКЛАД КАФЕДРИ:

6 висококваліфікованих фахівців.з них: 4 доцента, 2 викладача. Навчально-допоміжний персонал – 2 інженери першої категорії.

Завідувач кафедрою - Чичков Анатолій Григорович, кандидат філософських наук, доцент.

 

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ:

Нормативні:

 • Філософія
 • Історія української культури
 • Психологія
 • Соціологія

Вибіркові:

 • Логіка
 • Етика бізнесу
 • Етика ділових відносин
 • Політологія
 • Соціологія
 • Психологія
 • Релігієзнавство
 • Релігієзнавство та Філософська антропологія. 

Дисципліни, які викладаються для магістрів

 • Психологія і педагогіка вищої школи, методика викладання у вищій школі
 • Методика та психологія викладання фахових дисциплін.
 • Соціальна відповідальність

Дисципліни, які викладаються для аспірантів

 • Філософія


       При кафедрі працює кабінет соціально-політичних дисциплін, який забезпечує користування науковою та методичною літературою для вивчення гуманітарних дисциплін. Завідувач кабінету – Ірина Василівна Ситченко. Допоміжний персонал - 2 інженери першої категорії: Залюбовська Людмила Леонідівна, Луценко Любов Юріївна.

Викладачі кафедри приймають активну участь у науково-дослідній роботі, громадському житті університету.

 

ДОСЯГНЕННЯ КАФЕДРИ: