КАФЕДРА ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ ТА ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕХНОЛОГІЙ

адреса: к. 11, корпус 2, просп. Гагаріна, 8, м. Дніпро, 49005

тел.: +38 (056) 47-06-74

e-mail: electro_chem@udhtu.edu.ua


Кафедра готує фахівців за ступенем бакалавра, освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та ступенем магістра за наступними галузями знань:

Галузь знань:16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія

Спеціалізація: Хімічна технологія

Освітні програми:

Кафедра заснована в 1953 р. чл.- корр. АН Казахської РСР, професором Володимиром Вільгельмовичем Стендером (1897-1969 рр.). Нині кафедру очолює д.т.н., проф. Нефедов Володимир Георгійович.

За час існування кафедри підготовлено більше 3000 фахівців, які працюють на хімічних, машинобудівних і металургійних підприємствах. Близько 50 випускників стали директорами або головними фахівцями підприємств, 38 захистили кандидатські і 19 – докторські дисертації.

На кафедрі розроблені електрохімічні технології рафінування сплавів, безперервного отримання цинкової і мідної фольги, марганцю, чистого алюмінієвого порошку, запропоновані нерозчинні метало-оксидні аноди, нові технології синтезу для хімічних джерел струму. У 1973 році створена науково-дослідна лабораторія хімічних джерел струму по розробці нових енергоємних літієвих джерел струму. Розроблені потужні паливні елементи і водно-літієві джерела струму для морського використання, спроектовані установки, що акумулюють енергію сонячних і вітрових електростанцій.

У напрямку природоохоронних технологій створено принципово нове устаткування для плівково-газового очищення води від органічних домішок і іонів важких металів, технологія очищення рідких промислових стоків і витягання з них кольорових металів. Розроблений точний і ефективний метод комп'ютерної діагностики винесення розчинів з гальванічних ванн. Запропонований компактний і економічний проточний діафрагмовий електрокоагулятор принципово нової конструкції для локального витягання важких металів з промивної води, що містить домішки іонів малих концентрацій. На основі цієї технології розроблений метод електрохімічного синтезу гідроксиду нікелю для використання в акумуляторній промисловості.

Зараз на кафедрі електрохімічних і природоохоронних технологій 6 викладачів, з них 2 доктори наук, професора, 4 кандидати наук, доцента, а також досвідчений допоміжний персонал. Співробітники кафедри постійно проходять підвищення кваліфікації в спеціалізованих організаціях і на підприємствах.