КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА

адреса: к. 403, головний корпус, просп. Гагаріна, 8, м. Дніпро, 49005

тел.: +38 (0562) 47-14-83

e-mail: industry_econom@udhtu.edu.ua


Кафедра готує фахівців за ступенем бакалавра, освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та ступенем магістра за наступними галузями знань:

Галузь знань:05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 051 Економіка

Спеціалізація: Економіка підприємства

Освітня програма:

   Спеціальність "економіст" - Хто це?

 Стародавні греки словом «oiconomia» позначали управління господарством (oicos - домогосподарство, будинок і nomas - закон). Цей термін можна вживати для позначення теорії і практики найбільш ефективного ведення господарства. Економіст - це фахівець по здійсненню економічної діяльності підприємства, робота якого спрямована на підвищення ефективності та рентабельності виробництва, якості продукції, що випускається і освоєнні нових видів, досягнення високих кінцевих результатів при оптимальному використанні матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. 

 Професія «Економіст» - одна з найчисленніших на ринку праці. Економісти працюють у всіх областях народного господарства. Жодне підприємство, організація, фірма або компанія не можуть працювати без економістів, які легко знаходять собі роботу, отримавши першу або навіть другу вищу економічну освіту.

 Економісти потрібні всюди, де необхідно планувати, розраховувати і контролювати господарську діяльність підприємства, фінансові потоки, дохід і витрати коштів, аналізувати результати роботи підприємства, організації, визначати її рентабельність і перспективи.

 Економісти можуть працювати на різних посадах, таких як менеджер, бухгалтер, топ-менеджер, фінансист, ризик-менеджер, аудитор та інших, при цьому посади ці дійсно високооплачувані і попит на них не вичерпається ніколи. Особливо потреба в економістів зростає в періоди зростання національної економіки, розвитку галузей народного господарства, підприємств.  

 

 

  

   Знання та професійно важливі якості економіста

 Якими знаннями та вміннями повинен володіти економіст? Як база, необхідна, звичайно, вища економічна освіта (спеціаліст, бакалавр або магістр). Далі - потрібно володіти набором знань, необхідних для конкретної посади (наприклад, якщо ви претендуєте на посаду фінансового аналітика - це один набір знань, що включає методи економічного аналізу і статистики, фінансовий менеджмент і багато іншого, для топ-менеджера потрібні інші спеціальні знання, аудитора - свій набір знань і компетенцій і т.д.). Звичайно, все це має на увазі, що економісту притаманні такі якості як аналітичний склад розуму, здатність мислити логічно і математичні здібності.

 Крім того, потрібно бути організованим посидючим людиною, мати схильність до скрупульозної роботи, що вимагає відповідальності і концентрації уваги.

 Часто економісту для кар'єри необхідне знання іноземної мови. У всякому разі, вільна англійська може позначитися на рівні заробітної плати і на кар'єрні перспективи.
  

 

 

   Основні обов'язки економіста

 Обов'язки економіста знаходяться на перетині статистики, бухгалтерського обліку, фінансів, менеджменту, управління та аудиту. При цьому конкретний список обов'язків дуже сильно залежить від специфіки роботи підприємства, компанії або фірми, особливостей ведення бізнесу, розподілу функцій між відділами.

 Багато організацій самі розробляють бізнес-плани, бувають і такі, де економіст фактично виконує функції бухгалтера або аналізує доцільність витрат, визначає рівень тих чи інших доходів і витрат підприємства (заробітної плати, розрахунків з постачальниками та підрядниками, збутом продукції, прораховує витрати на модернізацію і оновлення виробництва, доцільність вкладення витрат на реконструкцію підприємства або виробництва, їх рентабельність і окупність). Також не рідкість, коли економіст в компанії займається інвестиціями, питаннями прорахунку перспектив розвитку бізнесу - тобто стратегічними планами розвитку.

 З одного боку, таке розмаїття - це складність. А з іншого боку - це дає претендентам з вищою економічною освітою можливість вибирати напрямок діяльності і без шкоди для кар'єрних перспектив пробувати себе в тому чи іншому напрямку.

    

Использованы результаты опроса на сайте в Интернете (http://moeobrazovanie.ru/professions_ekonomist_statistika.html)