КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА

адреса: к. 403, головний корпус, просп. Гагаріна, 8, м. Дніпро, 49005

тел.: +38 (0562) 47-14-83

e-mail: industry_econom@udhtu.edu.ua


Кафедра готує фахівців за ступенем бакалавра, освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та ступенем магістра за наступними галузями знань:

Галузь знань:05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 051 Економіка

Спеціалізація: Економіка підприємства

Освітня програма: