+38 (0562) 47 - 46 - 70 , Приймальна комісія: тел: +38 (0562) 47 - 34 - 49 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МЕТРОЛОГІЇ

адреса: к. 905, механічний корпус,

вул. Набережна Перемоги, 40, Дніпро, 49094

тел.: +38 (056) 372-73-12

e-mail: metrology@udhtu.edu.ua

Кафедра готує фахівців за ступенем бакалавра та магістра за наступними галузями знань:

Галузь знань:15 Автоматизація та приладобудування

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Освітня програма:

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (А та КІТ)

Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Освітня програма:

Метрологія та інформаційно – вимірювальна техніка (МС)

На кафедрі якісне навчання забезпечується достатньою кількістю учбових лабораторій та аудиторій, які оснащені сучасним обладнанням.

В навчальному процесі широко використовуються матеріали досліджень, виконаних науковим колективом кафедри. До таких досліджень активно залучаються студенти кафедри.

Окремою гордістю кафедри є акредитована науково-дослідна лабораторія “Метрологічного забезпечення екологічного контролю навколишнього середовища”.

Сайт кафедри: citm.ho.ua