+38 (0562) 47 - 46 - 70 , Приймальна комісія: тел: +38 (0562) 47 - 34 - 49 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ РАДИ

Склад спеціалізованої вченої ради Д 08.078.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) хімічних наук за спеціальностями:

  • 02.00.03. «Органічна хімія»;
  • 02.00.06. «Хімія високомолекулярних сполук»

затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 21.12.2015 № 1328, строк повноважень ради три роки.

CКЛАД РАДИ

Голова ради:
1. Просяник Олександр Васильович, д.х.н., професор, спеціальність 02.00.03.

Заступник голови:
2. Ебіч Юрій Рахмієлевич, д.х.н., професор, спеціальність 02.00.06.

Вчений секретар:
3. Янова Кароліна Валентинівна, к.х.н., доцент, спеціальність 02.00.06.

Члени ради:
4. Александрова Катерина Вячеславівна, д.х.н., професор, спеціальність 02.00.03;
5. Бурмістр Михайло Васильович, д.х.н., професор, спеціальність 02.00.06;
6. Бурмістров Костянтин Сергійович, д.х.н., професор, спеціальність 02.00.03;
7. Євдокименко Наталія Михайлівна, д.т.н., професор, спеціальність 02.00.06;
8. Журавель Ірина Олександрівна, д.х.н., професор, спеціальність 02.00.03;
9. Каратєєв Арнольд Михайлович, д.х.н., професор, спеціальність 02.00.06;
10. Кузьменко Микола Якович, д.х.н., професор, спеціальність 02.00.03;
11. Марков Віктор Іванович, д.х.н., професор, спеціальність 02.00.03;
12. Оковитий Сергій Іванович, д.х.н., професор, спеціальність 02.00.03;
13. Самарик Володимир Ярославович, д.х.н., с.н.с., спеціальність 02.00.06;
14. Сухий Костянтин Михайлович, д.т.н., доцент, спеціальність 02.00.06;
15. Файнлейб Олександр Маркович, д.х.н., професор, спеціальність 02.00.06;
16. Харченко Олександр Васильович, д.х.н., професор, спеціальність 02.00.03;
17. Черваков Олег Вікторович, д.т.н., професор, спеціальність 02.00.06;
18. Штамбург Василь Георгійович, д.х.н., професор, спеціальність 02.00.03.

ОБ'ЯВА ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ

23 листопада 2017 р. о 13:00 в аудиторії 220 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.078.03 відбудеться захист дисертаційної роботи Калкаманової Олесі Салімовни «Синтез термозворотніх сітчастих полімерів на основі фурфурил-оксипропілциклокарбонату та його похідних», яка представлена на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук.

Науковий керівник: Каратєєв Арнольд Михайлович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри технології полімерних композиційних матеріалів та покриттів, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» МОН України.

Офіційні опоненти:

  • Кузьменко Микола Якович, доктор хімічних наук, професор, професор кафедри хімічної технології високомолекулярних сполук, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» МОН України.
  • Варлан Костянтин Єлисейович, кандидат хімічних наук, доцент, завідувач кафедри хімії та хімічної технології високомолекулярних сполук, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України.

Робота виконана у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» МОН України, м. Харків.

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента
ЗАХИЩЕНІ ДИСЕРТАЦІЙНІ РОБОТИ

2017 рік

Дисертаційна робота Коломєйцева Дмитра Олеговича на тему: «Гетероциклізації на основі тієно[2,3-d]піримідинів».

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

Дисертаційна робота Заровної Ірини Сергіївни на тему: «Сульфоланвмісні аміноспирти та сульфонаміди. Синтез та властивості».

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

2016 рік

Дисертаційна робота Бабака Миколи Леонідовича на тему: «Синтез хіральних добавок для рідкокристалічних композицій на основі діангідрогекситолової та лупанової молекулярних платформ».

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

Дисертаційна робота Лєдєньової Оксани Петрівни на тему: «Синтез, структура та реакційна здатність N-ацил- і N-[арилсульфоніліміно(метил, феніл)метил]-1,4-бензохінонмоноімінів».

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

Дисертаційна робота Куцик-Савченко Наталії Вікторівни на тему: «Електронна будова та бар’єри інверсії імінів».

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

Дисертаційна робота Задорожнього Павла Вікторовича на тему: «Синтез, перетворення та гетероциклізації похідних N-(ізотіоціанатоалкіл)карбоксамідів».

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента