+38 (0562) 47 - 46 - 70 , Приймальна комісія: тел: +38 (0562) 47 - 34 - 49 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ РАДИ

Склад спеціалізованої вченої ради Д 08.078.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями:

 •  05.17.01 «Технологія неорганічних речовин»;
 •  05.17.06 «Технологія полімерних і композиційних матеріалів»;
 •  05.17.08 «Процеси та обладнання хімічної технології»;
 •  05.17.11 «Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів»

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2017 № 1714, строк повноваження ради три роки.

CКЛАД РАДИ

Голова ради:

Голеус Віктор Іванович, д.т.н., професор, спеціальність 05.17.11.

Заступник голови:

Півоваров Олександр Андрійович, д.т.н., професор, спеціальність 05.17.01.

Вчений секретар:

Макарченко Наталія Петрівна, к.т.н., доцент, спеціальність 05.17.01.

Члени ради:

 • Близнюк Ольга Миколаївна, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет «ХПІ», спеціальність 05.17.01;
 • Вєдь Валерій Євгенович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний технічний університет «ХПІ», спеціальність 05.17.08;
 • Верещак Віктор Григорович, д.т.н., професор, в.о. завідувача кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.01;
 • Гевод Віктор Сергійович, д.х.н., доцент кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.01;
 • Євчик Віктор Сидорович, д.т.н., старший науковий співробітник, провідний співробітник, ДП Український науково-дослідний конструкторсько-технологічний інститут, спеціальність 05.17.06;
 • Єрмаков Петро Петрович, д.т.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.08;
 • Задорський Вільям Михайлович, д.т.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.08;
 • Зайчук Олександр Вікторович, д.т.н., доцент, декан, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.11;
 • Кравченко Олександр Васильович, д.т.н., старший науковий співробітник, проректор, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.01;
 • Кузяєв Іван Михайлович, д.т.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.08;
 • Науменко Олександр Петрович, д.т.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.06;
 • Нікольський Валерій Євгенович, д.т.н., доцент, професор кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.08;
 • Овчаров Валерій Іванович, д.т.н., професор, декан, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.06;
 • Пітак Ярослав Миколайович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет «ХПІ», спеціальність 05.17.11;
 • Савенков Анатолій Сергійович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет «ХПІ», спеціальність 05.17.01;
 • Свєткіна Олена Юріївна, д.т.н., доцент, завідувач кафедри, ДВНЗ «Національний гірничий університет», спеціальність 05.17.08;
 • Спорягін Едуард Олексійович, д.т.н., професор, професор кафедри, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 05.17.06;
 • Сухий Костянтин Михайлович, д.т.н., доцент, професор кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.06;
 • Сніжко Любов Олександрівна, д.х.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.11;
 • Федоренко Олена Юріївна, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет «ХПІ», спеціальність 05.17.11;
 • Черваков Олег Вікторович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.06;
 • Шпирько Микола Васильович, д.т.н., доцент, професор кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.11.
ОБ'ЯВА ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ

ОБ’ЯВА ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ

20 вересня 2018 р. о 12 00  в аудиторії 220 відбудеться захист дисертаційної роботи ГРИДНЄВОЇ ТЕТЯНИ ВАСИЛІВНИ на тему «ОДЕРЖАННЯ АМОРФНОГО СИЛІЦІЙ(ІV) ОКСИДУ ПІДВИЩЕНОЇ ЧИСТОТИ З РИСОВОГО ЛУШПИННЯ» яка представлена на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.01 – технологія неорганічних речовин.

Науковий керівник – Кравченко Олександр Васильович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри процесів, апаратів та загальної хімічної технології, проректор з педагогічної роботи та комплексного розвитку (Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет»).

Офіційні опоненти: 1. Савенков Анатолій Сергійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри хімічної технології неорганічних речовин, каталізу та екології (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»).

2. Корчуганова Олена Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри хімії та охорони праці (Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля) .

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитись у бібліотеці ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» або за наведеним нижче веб-посиланням.

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

ОБ`ЯВА ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ

20 вересня 2018 р. о 15 30  в аудиторії 220 відбудеться захист дисертаційної роботи БАРДАДИМ ЮЛІЇ ВОЛОДИМИРІВНИ на тему «ВПЛИВ МАГНІТНОГО ТА ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛІВ НА СТРУКТУРУ І ВЛАСТИВОСТІ ЕПОКСИДНИХ КОМПОЗИТІВ» яка представлена на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.06 – технологія полімерних та композиційних матеріалів.

Науковий керівник – Віленський Володимир Олексійович, доктор хімічних наук, пенсіонер.

Офіційні опоненти:

1. Сухий Костянтин Михайлович, доктор технічних наук, професор, декан факультету технології органічних речовин та біотехнологій (ДВНЗ «Український державний хіміко – технологічний університет»).

2. Cкорохода Володимир Йосипович, доктор технічних наук, професор кафедри хімічної технології переробки пластмас, директор Інституту хімії та хімічних технологій (Національний університет «Львівська політехніка»)

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитись у бібліотеці ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» або за наведеним нижче веб-посиланням.

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента
ЗАХИЩЕНІ ДИСЕРТАЦІЙНІ РОБОТИ