+38 (0562) 47 - 46 - 70 , Приймальна комісія: тел: +38 (0562) 47 - 34 - 49 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ РАДИ

Склад спеціалізованої вченої ради Д 08.078.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями:

 •  05.17.01 «Технологія неорганічних речовин»;
 •  05.17.06 «Технологія полімерних і композиційних матеріалів»;
 •  05.17.08 «Процеси та обладнання хімічної технології»;
 •  05.17.11 «Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів»

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2017 № 1714, строк повноваження ради три роки.

CКЛАД РАДИ

Голова ради:

Голеус Віктор Іванович, д.т.н., професор, спеціальність 05.17.11.

Заступник голови:

Півоваров Олександр Андрійович, д.т.н., професор, спеціальність 05.17.01.

Вчений секретар:

Макарченко Наталія Петрівна, к.т.н., доцент, спеціальність 05.17.01.

Члени ради:

 • Близнюк Ольга Миколаївна, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет «ХПІ», спеціальність 05.17.01;
 • Вєдь Валерій Євгенович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний технічний університет «ХПІ», спеціальність 05.17.08;
 • Верещак Віктор Григорович, д.т.н., професор, в.о. завідувача кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.01;
 • Гевод Віктор Сергійович, д.х.н., доцент кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.01;
 • Євчик Віктор Сидорович, д.т.н., старший науковий співробітник, провідний співробітник, ДП Український науково-дослідний конструкторсько-технологічний інститут, спеціальність 05.17.06;
 • Єрмаков Петро Петрович, д.т.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.08;
 • Задорський Вільям Михайлович, д.т.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.08;
 • Зайчук Олександр Вікторович, д.т.н., доцент, декан, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.11;
 • Кравченко Олександр Васильович, д.т.н., старший науковий співробітник, проректор, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.01;
 • Кузяєв Іван Михайлович, д.т.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.08;
 • Науменко Олександр Петрович, д.т.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.06;
 • Нікольський Валерій Євгенович, д.т.н., доцент, професор кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.08;
 • Овчаров Валерій Іванович, д.т.н., професор, декан, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.06;
 • Пітак Ярослав Миколайович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет «ХПІ», спеціальність 05.17.11;
 • Савенков Анатолій Сергійович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет «ХПІ», спеціальність 05.17.01;
 • Свєткіна Олена Юріївна, д.т.н., доцент, завідувач кафедри, ДВНЗ «Національний гірничий університет», спеціальність 05.17.08;
 • Спорягін Едуард Олексійович, д.т.н., професор, професор кафедри, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 05.17.06;
 • Сухий Костянтин Михайлович, д.т.н., доцент, професор кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.06;
 • Сніжко Любов Олександрівна, д.х.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.11;
 • Федоренко Олена Юріївна, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет «ХПІ», спеціальність 05.17.11;
 • Черваков Олег Вікторович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.06;
 • Шпирько Микола Васильович, д.т.н., доцент, професор кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.11.
ОБ'ЯВА ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ
ЗАХИЩЕНІ ДИСЕРТАЦІЙНІ РОБОТИ