+38 (0562) 47 - 46 - 70 , Приймальна комісія: тел: +38 (0562) 47 - 34 - 49 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ РАДИ

Склад спеціалізованої вченої ради Д 08.078.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) хімічних наук за спеціальністю 02.00.05 “Електрохімія”

затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 10.05.17 № 693, строк повноважень ради до 31.12.2019.

CКЛАД РАДИ
Голова ради:

 • Данилов Фелікс Йосипович, д.х.н., спеціальність 02.00.05

Заступник голови:

 • Проценко Вячеслав Сергійович, д.х.н., спеціальність 02.00.05.

Вчений секретар:

 • Бутиріна Тетяна Євгенівна, к.х.н., спеціальність 02.00.05.

Члени ради:

 • Бурмістров Костянтин Сергійович,  д.х.н., спеціальність 02.00.05;
 • Варгалюк Віктор Федорович, д.х.н., спеціальність 02.00.05;
 • Ведь Марина Віталівна, д.т.н., спеціальність 02.00.05;
 • Веліченко Олександр Борисович, д.х.н., спеціальність 02.00.05;
 • Гевод Віктор Сергійович, д.х.н., спеціальність 02.00.05;
 • Козлов Валентин Михайлович,  д.х.н., спеціальність 02.00.05;
 • Кошель Микола Дмитрович, д.х.н., спеціальність 02.00.05;
 • Кублановський Валерій Семенович, д.х.н., спеціальність 02.00.05;
 • Лук’яненко Тетяна Вікторівна, д.х.н., спеціальність 02.00.05;
 • Сніжко Любов Олександрівна, д.х.н., спеціальність 02.00.05;
 • Чигиринець Олена Едуардівна, д.т.н., спеціальність 02.00.05.
 • Шембель Олена Мойсіївна д.х.н., спеціальність 02.00.05;
ОБ'ЯВА ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ

27 червня 2018 р. о 13:00 в аудиторії 220 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.078.01 відбудеться захист дисертаційної роботи Цуркан Анни Вікторівни   «Електрохімічний синтез та властивості композиційних покриттів Fe/TiO2», яка представлена на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.05 – електрохімія.

Науковий керівник: Данилов Фелікс Йосипович, доктор хімічних наук, професор, заслужений діяч науки і техники України, директор НДІ Гальванохімії, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» МОН України.

Офіційні опоненти:

Ведь Марина Віталіївна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри загальної та неорганічної хімії, Національний університет «Харківський політехнічний інститут» МОН України.

Коробов Віктор Іванович, кандидат хімічних наук, доцент, завідувач кафедри фізичної та неорганічної хімії, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України.

Робота виконана в ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» МОН України, м. Дніпро.

 

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента
ЗАХИЩЕНІ ДИСЕРТАЦІЙНІ РОБОТИ

2017 рік

Дисертаційна робота Булгакової Альони Володимирівни на тему: «КЕРОВАНИЙ СИНТЕЗ, МОРФОЛОГІЧНІ ТА СОРБЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ЧАСТИНОК ЦИНК, КАДМІЙ І КУПРУМ(II) СУЛЬФІДІВ».

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

2016 рік

Дисертаційна робота Лук`яненко Тетяни Вікторівни на тему: «Електроосадження композиційних електрокаталізаторів на основі PbO2 з метансульфонатних електролітів».

Автореферат Дисертація
Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

Дисертаційна робота Демчишиної Оксани Вікторівни на тему: «Електрохімічні властивості монозаміщених аквакомплексів нікелю».

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

Дисертаційна робота Кірсанової Ірини Вікторівни на тему: Тонкошарові оксидно- і сульфідно-молібденові електроди у літієвих хімічних джерелах струму».

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

Дисертаційна робота Рубльової Єлизавети Дмитрівни на тему: “Похідні полігексаметиленгуанідину – комплексні інгібітори електрохімічних і супутніх процесів на низьковуглецевій сталі в нейтральному середовищі”.

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

Дисертаційна робота Петренко Ліни Володимирівнина тему: “Кінетика анодного розчинення та пасивації легованих цинкових покриттів”.

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

2015 рік

Дисертаційна робота Середюка Володимира Олександровича на тему: “Вплив природи лігандів на електрохімічні реакції з участю комплексів катіонів хрому”.

Автореферат Дисертація

Дисертаційна робота Бекірової Зареми Зейтуллаївни на тему: “Синтез і властивості координаційних сполук лантанідів з ацилдигідразонами 3-метил-1-феніл-4-формілпіразол-5-ону”.

Автореферат Дисертація

Дисертаційна робота Гумерової Надії Ісмагілівни на тему: “Солі катіонів s- та f-металів із гетерополігексавольфрамоніколат(ІІ)-аніоном структури Андерсона”.

Автореферат Дисертація