Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет» оголошує прийом на здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальностями  (напрямами) відповідно до ліцензії в межах ліцензійного обсягу.

Для вступу на здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста абітурієнт повинен скласти фахові вступні випробування.

Для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань.

Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить вищий начальний заклад, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

 

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання  Навчання без відриву від виробництва
(заочна форма навчання)
Початок прийому заяв та документів 12.07.2017
Закінчення прийому заяв та документів о 18:00 24.07.2017
Строки проведення ДВНЗ УДХТУ фахових вступних випробувань 25-31.07.2017
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників перший список:
не пізніше 12:00 03.08.2017
оновлений список:
не пізніше 12:00 05.08.2017
Строки вибору вступниками місця навчання за державним замовленням закінчуються перший список:
не пізніше 12:00 05.08.2017
оновлений список:
не пізніше 12:00 07.08.2017
Строки вибору вступниками місця навчання за кошти фізичних або юридичних осіб закінчуються до 12:00 29.09.2017
Терміни зарахування вступників за державним замовленням 07.08.2017
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб закінчуються не пізніше 30.09.2017

 • документ державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток до нього, оригінал або засвідчену копію на вибір абітурієнта;
 • 2 копії карти профілактичних щеплень (форма 063);
 • 2 копії паспорта (1-2 сторінка та реєстрація місця проживання);
 • 4 фотокартки розміром 3х4 см;
 • копію військового квитка, або приписного свідоцтва;
 • папка-швидкозшивач, 3 файли, 2 конверти з марками по Україні.

Документи під час вступу абітурієнт подає особисто.


Факультет Напрями підготовки бакалаврів

Профіль підготовки форма навчання:
денна (д), заочна (з)

Програми для підготовки
Факультет технології неорганічних речовин Екологія, ОНС та збалансоване природокористування Екологія та ОНС д, з ОНС
Хімічна технологія Хімічні технології неорганічних речовин д, з Н
Факультет технології високомолекулярних сполук Хімічна технологія Хімічні технології високомолекулярних сполук  д, з П
Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини д, з ДП
Хімічні технології палива і вуглецевих матеріалів  д, з ХТП
Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів д, з ПП
Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів – хімічні технології переробки еластомерних матеріалів. д, з Г
Харчова технологія та інженерія Технології жирів і жирозамінників д, з ТЖ
Видавничо-поліграфічна справа Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв д, з МВПВ
Факультет обладнання і технології скла, кераміки, будівельних матеріалів та харчових виробництв Хімічна технологія Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів (ТС, ТК, ТВ, ТД) д, з ТС, ТК, ТВ
Машинобудування Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів д, з ХОМ
Обладнання переробних і харчових виробництв д, з ХВ
Факультет комп’ютерних наук та інженерії Комп’ютерна інженерія Спеціалізовані комп’ютерні системи д, з СКС
Комп’ютерні науки Інформаційні управляючі системи та технології д, з ІС
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизоване управління технологічними процесами д, з АВП
Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології Метрологія та вимірювальна техніка д МС
Факультет технології органічних речовин та біотехнології Біотехнологія Промислова біотехнологія (БТ) д, з БТ
Хімічна технологія Хімічні технології органічних речовин д, з О
Фармація Технології фармацевтичних препаратів д, з Ф
Механічний факультет Інженерна механіка Технології машинобудування д, з ТМ
Теплоенергетика Теплоенергетика д, з ЕТТ
Машинобудування Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів д, з М, МП, ХМ
Економічний факультет Економіка підприємства Економіка підприємства д, з ЕК
Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування д, з МЕН
Економічна кібернетика Економічна кібернетика д КІБ
Маркетинг Маркетинг д, з МР
Фінанси і кредит Фінанси і кредит д, з ФІН

Увага!  Вступ до ДВНЗ УДХТУ абітурієнтів, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста може здійснюватись на будь-яку спеціальність, за вибором абітурієнта. Вступ на не споріднену спеціальність здійснюється за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань, що є допуском до фахових вступних випробувань.

Спеціальність
(2016 рік)

Освітня програма освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та ступеня магістр
форма навчання: денна (д), заочна (з)
Додатковий іспит
Екологія Екологія та ОНС (ОНС) д, з Хімія
Хімічні технології
та інженерія
Технічна електрохімія (Е) д, з
Природоохоронні хімічні технології (ПХТ) д
Хімічні технології рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі (РЕ) д, з
Хімічні технології неорганічних речовин (Н) д, з
Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів (ХДК) д, з
Хімічні технології високомолекулярних сполук (П) д, з
Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини (ДП) д, з
Хімічні технології палива і вуглецевих матеріалів (ХТП) д
Хімічні технології альтернативних енергоресурсів (ХТАЕ) д
Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів (ПП) д, з
Хімічні технології переробки еластомерних матеріалів (Г) д, з
Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів (ТС, ТК, ТВ, ТД) д, з
 • хімічна технологія кераміки (ТК);
 • хімічна технологія скла та емалей (ТС);
 • хімічна технологія в’яжучих матеріалів (ТВ);
 • технологія і дизайн художньо-декоративних виробів (ТД).
Хімічні технології органічних речовин (О) д, з
Харчові технології Технології жирів і жирозамінників (ТЖ) д, з
Видавництво та поліграфія Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв (МВПВ) д, з
Біотехнологія та біоінженерія Промислова біотехнологія (БТ) д, з
Фармація Технології фармацевтичних препаратів (Ф) д, з
Комп’ютерна інженерія Спеціалізовані комп’ютерні системи (СКС) д, з Математика
Комп’ютерні науки та інформаційні технології Інформаційні управляючі системи та технології (ІС) д, з
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизоване управління технологічними процесами (АВП) д, з
Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології Метрологія та вимірювальна техніка (МС)  д
Прикладна механіка Технології машинобудування (ТМ)  д, з
Галузеве машинобудування Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів  (М, МП, ХМ)д, з
 • енерготехнологічна інженерія хімічних та нафтопереробних підприємств (МН);
 • галузева інженерія біотехнологічних та фармацевтичних виробництв (МФ);
 • комп’ютерне проектування і експлуатація обладнання для переробки полімерних матеріалів (МП);
 • комп’ютерне проектування промислового обладнання ( ХМ).
Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів
 • технічний менеджмент підприємств будівельних матеріалів  і хімічних виробництв (ХОМ) д, з
Обладнання переробних і харчових виробництв (ХВ)  д, з
Маркетинг Маркетинг (МР) д, з
Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) (МЕН) д, з
Економіка Економіка підприємства (ЕК) д, з
Економічна кібернетика (КІБ) д, з
Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит (ФІН) д

Освітня програма Вартість навчання, грн./рік
бакалавр
Денна форма навчання Заочна форма навчання
Фінанси і кредит 8200 6000
Економічна кібернетика 8200 6000
Економіка підприємства 8200 6000
Маркетинг 8200 6000
Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) 8200 6000
Екологія та охорона навколишнього середовища 7300 5500
Інформаційні управляючі системи та технології 7900 6200
Спеціалізовані комп’ютерні системи 7900 6200
Автоматизоване управління технологічними процесами 7500 5900
Технології машинобудування 7300 5700
Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів 7300 5700
Обладнання переробних і харчових виробництв 7300 5700
Теплоенергетика 7300 5900
Метрологія та вимірювальна техніка 7300
Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів 7300 5700
Хімічні технології органічних речовин 7300 5700
Хімічні технології неорганічних речовин 7300 5700
Природоохоронні хімічні технології 7300 5700
Хімічні технології палива і вуглецевих матеріалів 7300 5700
Хімічні технології високомолекулярних сполук 7300 5700
Хімічні технології рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі 7300 5700
Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів 7300 5700
Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини 7300 5700
Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів 7300 5700
Промислова біотехнологія 7500 6000
Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв 7300 5300
Технології жирів та жирозамінників 7500 6000
Технології фармацевтичних препаратів 8900 7000

 

Графік проведення фахових вступних випробувань

Графік проведення додаткового іспиту