Державний вищий навчальний заклад „Український державний хіміко-технологічний університет оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за ступенем магістра за спеціальностями відповідно до ліцензії в межах ліцензійного обсягу.

Для вступу на здобуття ступеня магістра абітурієнт повинен скласти фахові вступні випробування та іспит з іноземної мови

Особа може вступити до ДВНЗ УДХТУ для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за кошти державного бюджету, можуть здобувати ступінь магістра за кошти фізичних, юридичних осіб.

Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової вищої освіти та на основі повної вищої освіти на здобуття ступеня магістра.

 

Етапи вступної компанії Денна форма навчання  Навчання без відриву від виробництва
(заочна форма навчання)
Початок прийому заяв та документів 12 липня 2017 року
Закінчення прийому заяв та документів 24 липня 2017 року
Строки проведення ДВНЗ УДХТУ вступних екзаменів 25-31 липня 2017 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників перший список:
не пізніше 12:00 02.08.2017
оновлений список:
не пізніше 12:00 04.08.2017
Терміни зарахування вступників за державним замовленням:
не пізніше 15.09.2017
за кошти фізичних та юридичних осіб:
після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки, не пізніше 30.09.2017

 • документ державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток до нього, оригінал або засвідчену копію на вибір абітурієнта;
 • 2 копії карти профілактичних щеплень (форма 063);
 • 2 копії паспорта (1-2 сторінка та реєстрація місця проживання);
 • 4 фотокартки розміром 3х4 см;
 • копію військового квитка, або приписного свідоцтва;
 • папка-швидкозшивач, 3 файли, 2 конверти з марками по Україні.

Документи під час вступу абітурієнт подає особисто


Освітня програма
Вартість навчання, грн./рік
магістр
денна / заочна
Економічна кібернетика
11600 / –
Економіка підприємства
11600 / 7500
Маркетинг
11600 / 7500
Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
11600 / 7500
Менеджмент інноваційної діяльності
11600 / –
Екологія та охорона навколишнього середовища
10200 / 7300
Інформаційні управляючі системи та технології
11600 / 8400
Спеціалізовані комп’ютерні системи
11600 / 8400
Автоматизоване управління технологічними процесами
8900 / 7300
Технології машинобудування
8900 / 7300
Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів
8900 / 7300
Обладнання переробних і харчових виробництв
8900 / 7300
Теплоенергетика
8900 / 7800
Метрологія та вимірювальна техніка
8900 / –
Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів
9900 / 8300
Хімічні технології органічних речовин
9900 / 7300
Технічна електрохімія
9900 / 7300
Хімічні технології неорганічних речовин
9900 / 7300
Природоохоронні хімічні технології
9900 / –
Хімічні технології палива і вуглецевих матеріалів
9900 / 7300
Хімічні технології високомолекулярних сполук
9900 / 7300
Хімічні технології альтернативних енергоресурсів
9900 / –
Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
9900 /7300
Хімічні технології рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі
9900 / 7300
Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини
9900 /7300
Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів
9900 / 7300
Промислова біотехнологія
11000 / 8400
Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв
10200 / 7300
Технології жирів та жирозамінників
10600 / 8400
Технології фармацевтичних препаратів
12000 / 9700

Напрями підготовки бакалаврів

Освітня програма

форма навчання: денна (д), заочна (з)

Зразки додатків до дипломів Програми для підготовки
Програма з іноземної мови для здобуття ступеня магістра на всі спеціальності   Іноземна мова
Факультет технології неорганічних речовин
Екологія, ОНС та збалансоване природокористування Екологія та ОНС ОНС
Хімічна технологія Технічна електрохімія Е
Природоохоронні хімічні технології   ПХТ
Хімічні технології рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі РЕ
Хімічні технології неорганічних речовин Н
Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів ХДК
Факультет технології високомолекулярних сполук
Хімічна технологія Хімічні технології високомолекулярних сполук П
Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини ДП
Хімічні технології палива і вуглецевих матеріалів ХТП
Хімічні технології альтернативних енергоресурсів   ХТАЕ
Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів ПП
Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів – хімічні технології переробки еластомерних матеріалів Г
Харчова технологія та інженерія Технології жирів і жирозамінників ТЖ
Видавничо-поліграфічна справа Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв МВПВ
Механічний факультет
Інженерна механіка Технології машинобудування ТМ
Теплоенергетика Теплоенергетика ЕТТ
Машинобудування Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів М
МП
ХМ
Факультет комп’ютерних наук та інженерії
Комп’ютерна інженерія Спеціалізовані комп’ютерні системи СКС
Комп’ютерні науки Інформаційні управляючі системи та технології ІС
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизоване управління технологічними процесами АВП
Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології Метрологія та вимірювальна техніка МС
Факультет технології органічних речовин та біотехнології
Біотехнологія Промислова біотехнологія (БТ)   БТ
Хімічна технологія Хімічні технології органічних речовин   О
Фармація Технології фармацевтичних препаратів   Ф
Факультет обладнання і технології скла, кераміки, будівельних матеріалів та аахарчових виробництв
Хімічна технологія Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів:
 • хімічна технологія кераміки (ТК);
 • хімічна технологія скла та емалей (ТС);
 • хімічна технологія в’яжучих матеріалів (ТВ);
 • технологія і дизайн художньо-декоративних виробів (ТД).
ТС
  ТК
ТВ
  ТД
Машинобудування Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів   ХОМ
Обладнання переробних і харчових виробництв   ХВ
Економічний факультет
Економіка підприємства Економіка підприємства   ЕК
Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)   МЕН
Менеджмент Менеджмент інноваційної діяльності   МІД
Фінанси і кредит Фінанси і кредит   ФІН
Економічна кібернетика Економічна кібернетика   КІБ
Маркетинг Маркетинг   МР
 

Увага! Вступ до ДВНЗ УДХТУ для здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань, що є допуском до фахових вступних випробувань, з урахуванням середнього бала диплома бакалавра.


Спеціальність
(2016 рік)

Освітня програма освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та ступеня магістр
форма навчання: денна (д), заочна (з)
Додатковий іспит
Екологія Екологія та ОНС (ОНС) д, з Хімія
Хімічні технології
та інженерія
Технічна електрохімія (Е) д, з
Природоохоронні хімічні технології (ПХТ) д
Хімічні технології рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі (РЕ) д, з
Хімічні технології неорганічних речовин (Н) д, з
Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів (ХДК) д, з
Хімічні технології високомолекулярних сполук (П) д, з
Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини (ДП) д, з
Хімічні технології палива і вуглецевих матеріалів (ХТП) д
Хімічні технології альтернативних енергоресурсів (ХТАЕ) д
Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів (ПП) д, з
Хімічні технології переробки еластомерних матеріалів (Г) д, з
Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів (ТС, ТК, ТВ, ТД) д, з
 • хімічна технологія кераміки (ТК);
 • хімічна технологія скла та емалей (ТС);
 • хімічна технологія в’яжучих матеріалів (ТВ);
 • технологія і дизайн художньо-декоративних виробів (ТД).
Хімічні технології органічних речовин (О) д, з
Харчові технології Технології жирів і жирозамінників (ТЖ) д, з
Видавництво та поліграфія Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв (МВПВ) д, з
Біотехнологія та біоінженерія Промислова біотехнологія (БТ) д, з
Фармація Технології фармацевтичних препаратів (Ф) д, з
Комп’ютерна інженерія Спеціалізовані комп’ютерні системи (СКС) д, з Вища математика (математика)
Комп’ютерні науки та інформаційні технології Інформаційні управляючі системи та технології (ІС) д, з
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизоване управління технологічними процесами (АВП) д, з
Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології Метрологія та вимірювальна техніка (МС)  д
Прикладна механіка Технології машинобудування (ТМ)  д, з
Галузеве машинобудування Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів  (М, МП, ХМ)д, з
 • енерготехнологічна інженерія хімічних та нафтопереробних підприємств (МН);
 • галузева інженерія біотехнологічних та фармацевтичних виробництв (МФ);
 • комп’ютерне проектування і експлуатація обладнання для переробки полімерних матеріалів (МП);
 • комп’ютерне проектування промислового обладнання (ХМ).
Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів
 • технічний менеджмент підприємств будівельних матеріалів  і хімічних виробництв (ХОМ) д, з
Обладнання переробних і харчових виробництв (ХВ)  д, з
Маркетинг Маркетинг (МР) д, з
Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) (МЕН) д, з
Економіка Економіка підприємства (ЕК) д, з
Економічна кібернетика (КІБ) д, з
Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит (ФІН) д

 

Графік проведення фахових вступних випробувань

Графік проведення додаткового іспиту

Графік складання іспиту з іноземної мови